Klage afvist: Ordblind stillede for store krav til bibliotek

Placeringen af computere på et bibliotek var ikke udtryk for forskelsbehandling.

Det lykkedes ikke en ordblind mand at få Ligebehandlingsnævnet til at give ham ret i, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af handicap på sit lokale bibliotek.

Manden havde klaget over, at der kun var indlagt et ordblindeprogram på fire af bibliotekets 16 computere, og at de stod placeret et sted, hvor andre kunne se, hvad man foretog sig på dem.

Desuden påpegede han, at ordblindeprogrammet ikke var installeret på computere i stueplan, som bliver brugt til fx jobsøgningskurser, og at han derfor ville have svært ved at deltage i den slags kurser. 

Ens for alle

Og endelig mente han, at man overalt i kommunen burde bruge samme ordblindeprogram, så man ikke behøver downloade ekstra programmer eller spørge nogen om hjælp. Det handler om at føle sig på lige fod med andre, argumenterede han.

Klagen afvises imidlertid af nævnet, som ikke vurderer, at der er gjort mere for at sikre privatlivets fred på de computere, som ikke har ordblindeprogram, end på de fire, som har.

Desuden vurderede nævnet ikke, at han havde påvist noget, der tydede på, at han var blevet forskelsbehandlet i forhold til muligheden for at deltage i kurser. Klageren vil kunne låne hovedtelefoner og få tekster læst op i et program, og kurserne foregår primært mundtligt. Derfor afvises klagen.

Se hele afgørelsen her.

ak