Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

KL siger ja til styrket tilsyn i institutionerne - men uden paragrafrytteri

Otte pejlemærker skal forbedre kvaliteten af tilsyn i dagtilbuddet. Og det bør ifølge KL primært handle om, hvad der fungerer for børnene og de ansatte i hverdagen.
13. APR 2021 14.55

Der er behov for at få styrket tilsynet i landets dagtilbud. Derfor kommer KL nu med otte pejlemærker, der sætter standarder for, hvordan kommunerne skal sikre kvaliteten for landets mindste, lyder det fra organisationen på baggrund af, at den kommunale tilsynspraksis på dagtilbudsområdet har stor bevågenhed på Christiansborg.

Det har senest vist sig i finanslovsaftalen, hvor der lægges op til, at der skal fastsættes tydelige lovkrav til det kommunale tilsyn.

- Vi er helt på linje med partierne på Christiansborg i, at der er brug for at styrke tilsynet i landets dagtilbud. Men det er uhyre vigtigt, at vi finder den rette balance. Jeg vil stærkt advare mod detailregulering af tilsynet i lovgivningen. Politikere på Christiansborg kan ikke bedre vurdere, hvornår og hvordan der skal føres tilsyn i Rebild og Herlev, end vi kan som kommunalpolitikere. Det vil ikke løfte kvaliteten til gavn for børnene. Til gengæld risikerer det at binde en masse ressourcer i bureaukrati og administration, siger Thomas Gyldal Petersen (S), formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Behov for klare rammer

KL peger bl.a. på, at den enkelte kommune i sin ramme for tilsynet skal tage stilling til, hvordan der arbejdes med uvildighed i tilsynet, hvordan uanmeldte tilsyn indgår, og hvordan flere metoder, herunder observationer, bringes i spil for at bedst muligt at vurdere kvaliteten i det enkelte dagtilbud.

- Vi er meget optaget af, at de dagtilbud, som hver dag har ansvaret for vores mindste medborgere, har en høj kvalitet, der sikrer, at de kan lære og udvikle sig – og samtidig have en tryg og god hverdag. Derfor er vi også nødt til at styrke vores tilsynspraksis, så vi er helt sikre på, at vi får spottet de institutioner, der har dårlig kvalitet – og ikke mindst får handlet på den viden, som tilsynet kaster af sig, siger Thomas Gyldal Petersen og fortsætter:

- De otte pejlemærker stiller krav til kommunerne om at få nogle meget klare rammer for tilsynet lokalt. Det kan sagtens være forskelligt fra kommune til kommune, men vi er nødt til at have nogle standarder for, hvad et tilsyn skal indeholde – fx når det kommer til at bruge uanmeldte besøg, sikre uvildighed og en vis kadence.

Et rejsehold med rod i virkeligheden

Som en del af den politiske aftale om minimumsnormeringer blev det desuden besluttet, at der skal oprettes et statsligt rejsehold til at bistå det kommunale tilsyn. KL hilser det statslige tilsyn velkommen, men understreger, at det er vigtigt, at rejseholdet får et meget praksisnært fokus og arbejdsform.

- Det er rigtigt godt, at kommunerne får mulighed for at trække på eksperter. Men det er vigtigt, at der er tale om et rejsehold, som har indblik i hverdagen på gul stue og ikke blot har juristkasketten på, så det kommer til at handle mere om overholdelse af paragraffer og mindre om, hvad der fungerer for børnene og de ansatte i hverdagen. Derfor håber vi, at det bliver et rejsehold med rod i den kommunale virkelighed og pædagogisk praksis. KL vil meget gerne i dialog med ministeren om, hvordan rejseholdet kan give mest mulig værdi for dem, det hele handler om – nemlig børnene.

Find pejlemærkerne her.

ka