Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

KL så gerne mere konkret energiplan for kommunerne

Partnerskaber er godt, men bedre havde det været, hvis regeringen bad kommunerne om at lave planer for omstillingen til vedvarende energi

- Regeringens signal er klart. Det danske energisystem skal omstilles, og alle kommer til at tage del i denne omstilling. Alle skal lære at isolere deres huse og spare på energien, og den energi borgeren bruger, skal komme fra vedvarende energikilder, siger Martin Damm, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg, og fortsætter:

- Men som ved al begyndelse er forvirringen stor - det står ikke klart, hvad der forventes af den enkelte. Derfor er det positivt, at regeringen har sat penge af til partnerskaber, der skal give kommunerne mulighed for at planlægge, hvordan omstillingen i den enkelte kommune skal foregå.

Han lægger dog ikke skjul på, at KL helst havde set, at regeringen havde taget skridtet fuldt ud og bedt kommunerne om at lave planer for omstillingen til vedvarende energi.

Statsgaranti
Martin Damm peger på, at regeringens ambitiøse udspil kræver nye redskaber i værktøjskassen.

- En af de nye energikilder skal ifølge regeringen være biogas. Her har forvirringen længe været stor, men med udspillet understreger regeringen ønsket om en udbygning. Derfor peger KL på, at en statsgaranti vil være det nødvendige redskab, der kan skabe ro, indtil det står klart, om der er skabt rentable rammer for biogasanlæg, siger han.

Foto: http://dknyt.dk/wphorum/index.php?id=5515

lcl