Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

KL's afregning bliver digital

KL's afregning med politikerne er hidtil sket på papirblanketter, men det vil fra den 31. marts 2011 ske i et nyt digitalt afregningssystem (Travel X)
18. MAR 2011 13.21

Ændringerne vil ikke berøre de tilfælde, hvor kommunen har afholdt politikerens udgifter til transport. KL's refusion af kommunernes udlæg for politikeres tog-, færge- og flybilletter samt brug af kommunalt taxakort vil ske som hidtil, hvor kommunen sender en elektronisk faktura, vedlagt bilag, til KL.

Alle politikere, der bliver berørt af den nye digitale løsning, får i slutningen af marts 2011 en mail med yderligere information og en vejledning, der beskriver, hvordan de skal bruge den digitale løsning.

Hvis politikeren har en "personlig afregner" (en sekretær eller en anden medarbejder i forvaltningen), som afregner på vegne af dem, vil disse personer fortsat kunne gøre det. Nu blot digitalt.

lcl