KL roser ny lovgivning med helhedsindsats

Et flertal i Folketinget har indgået en aftale om en ny hovedlov, der sikrer mere enkel og sammenhængende indsats over for udsatte borgere.
8. JUN 2022 14.00

Et bredt politisk flertal i Folketinget har lavet en ny aftale, der skal samle lovgivningen fra flere forskellige områder til en helt ny lov, der skal give sagsbehandlere bedre mulighed for at finde løsninger på komplekse problemer i samarbejde med borgeren, oplyser Social- og Ældreministeriet. Bag aftalen står Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne 

Fremover vil kommunale sagsbehandlere med den nye lov kunne tilbyde en samlet udredning og en samlet indsats på tværs af fagområder, så borgeren ikke behøver at navigere mellem social-, sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Målet er bedre hjælp og styrket tillid mellem udsatte mennesker og sagsbehandlere, siger social- og ældreminister Astrid Krag (S).

- Med aftalen kan udsatte mennesker få mere overskuelig hjælp – både til at få en bedre hverdag og til at blive en del af arbejdsmarkedets fælleskab. For det er ikke en lang liste af møder med forskellige sagsbehandlere fra forskellige forvaltninger, man har brug for, hvis man i forvejen har svært ved at overskue hverdagen. Og så giver vi sagsbehandlerne mere faglig frihed til at finde den bedste løsning sammen med borgeren. Det vil styrke tilliden til sagsbehandlerne og give bedre mulighed for at håndtere sociale udfordringer, siger ministeren.

Roser fra KL

Aftalen er en udmøntning af 10 principper for den helhedsorienterede indsats, som partierne blev enige om allerede i december 2018, og i KL er der ros til aftalen, der i følge formanden for socialudvalget Ulrik Wilbek (V) har været værd at vente på.

- Aftalen repræsenterer et paradigmeskift i lovgivningens tilgang til mødet med borgerne. I stedet for flere regler og mere silotænkning får vi nu en helt klar tilkendegivelse fra Folketinget af, at medarbejdere og borgere i stedet skal have frihed til i fællesskab selv at finde frem til de bedste løsninger. Det er jeg selvsagt rigtig glad for, siger han.

Også formand for KLs arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg Peter Rahbæk Juel (S) siger, at det er det er den rigtige vej at gå men betoner også, at den store opgave fortsat ligger forude.

- Det er utrolig vigtigt, at vi nu – i kommuner og Folketing – holder hinanden fast på at efterleve aftalen, så borgere og medarbejdere rent faktisk kommer til at opleve friere rammer og færre bureaukratiske benspænd. Derfor er jeg glad for, at man over de næste år kommer til at lave flere evalueringer af, om borgerne oplever bedre samarbejde, og om målet om øget beskæftigelse og livsmestring bliver indfriet. For det er det, der tæller, siger han.

cwa