Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
KL: Reducér ikke pædagogernes praktik

KL: Reducér ikke pædagogernes praktik

Professionshøjskolernes undervisning er i dag for teoretisk og for svagt funderet i praksis, lyder det fra KL-udvalgsformand
10. MAJ 2012 13.53

Pædagoguddannelsen skal styrkes på en række områder. Der skal blandt andet lægges mere vægt på øvelser i fagene, så de studerende øger deres praktiske kompetencer. Og så skal professionshøjskolerne, der uddanner pædagogerne, oppe sig. Sådan lyder konklusionen i en række nye anbefalinger, der er offentliggjort i forbindelse med en evaluering af pædagoguddannelsen. KL er enig i en lang række af anbefalingerne.

- Jeg er ganske enig med uddannelsesministeren i, at der skal stilles større krav til professionshøjskolerne. For kvaliteten af pædagoguddannelsen, som den er i dag, er simpelthen ikke god nok. Det er afgørende, at vores pædagoger er i stand til at løfte og udføre det daglige pædagogiske arbejde og bliver i stand til at arbejde med mange forskellige målgrupper, siger Erik Nielsen (S), formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Anbefalingerne kommer fra en følgegruppe, der er sat i verden for at komme med bud på, hvordan man får styrket pædagoguddannelsen. En af konklusionerne er, at et bedre samspil mellem de praktiske og de teoretiske dele af uddannelsen vil sikre, at nyuddannede pædagoger bliver reflekterende praktikere.

Konkret foreslår følgegruppen, at der indføres obligatoriske øvelseselementer i uddannelsen, så de færdiguddannedes praktiske handlekompetencer styrkes. Øvelser i fagene skal særligt gælde for linjefagene og medvirke til at øge de studerendes kompetencer inden for fx musik, billedkunst, drama, dansk og idræt. Den del er KL enig i:

- Professionshøjskolernes undervisning er i dag for teoretisk og for svagt funderet i praksis. Derfor er det positivt, at følgegruppen foreslår, at der rettes op på dette. Af samme grund er jeg også betænkelig ved forslaget om at reducere praktikkens omfang, siger Erik Nielsen.

Han henviser til, at følgegruppen anbefaler at reducere varigheden af de studerendes praktiktid. Til gengæld er KL positiv over for, at der bliver mulighed for at specialisere sig inden for uddannelsen.

- Det er fornuftigt, at anbefalingerne indeholder et forslag om, at det skal være muligt for de studerende at specialisere sig inden for rammerne af enhedsuddannelsen. For det vil betyde, at de studerende fx kan specialisere sig inden for det socialpædagogiske område. Det er altafgørende, når man som pædagog fx arbejder på bosteder med mennesker med nedsatte funktionsevner eller skal arbejde med mennesker med meget forskellige sociale baggrunde, siger Erik Nielsen.

KL hæfter sig også ved forslaget om, at antallet af undervisningstimer på uddannelsen øges.


Foto: Colourbox