Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

KL: Kommunerne tilpasser sig

Færre hænder til færre brugere. Kommunerne tilpasser ressourcer efter opgaverne
3. OKT 2011 6.03

 

Fyringer og ringere service. I medierne tegnes der ofte et billede af, at der bliver skåret markant i de kommunale velfærdsopgaver. Men nye tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) samt Danmarks Statistik viser, at personalereduktionerne stort set blot svarer til den tilsvarende nedgang i for eksempel antallet af skolebørn.

Antallet af 6-16-årige pr. lærer har stort set været konstant fra 2008-2011. Når antallet af lærere nu falder, handler det om, at kommunerne tilpasser kapaciteten til antallet af elever. Ser man på børn pr. ansatte i dagtilbud, har der heller ikke været tale om markante ændringer fra 2008 til 2011.

Samtidig er der kommet færre administrative medarbejdere. Det skyldes, at gruppen af AC'ere, HK'ere og chefer reduceres, samtidig med at indbyggertallet stiger. Med andre ord fastholder kommunerne et stort set uændret serviceniveau på flere af de centrale velfærdsområder, mens de reducerer deres udgifter til administration.

- Fra den ene fløj bliver kommunerne ofte kritiseret for at skære ned og fyre medarbejdere, så der kommer en dårligere service. Fra den modsatte fløj får vi kritik for ikke at tilpasse udgifterne i takt med det faldende børnetal. Nu kan vi dokumentere, at begge beskyldninger er forkerte, siger KL's formand Jan Trøjborg (S).

Kritik fra alle sider
- I december 2010 ramte den kommunale beskæftigelse sit laveste niveau siden kommunalreformen. Siden da er beskæftigelsen fortsat med at falde. Det viser, at landets kommuner også i 2011 har fuldt fokus på at effektivisere og tilpasse servicen til de stramme økonomiske vilkår. Men vi gør det især på de områder, hvor behovene også falder på grund af ændringer i befolkningens sammensætning. Der er jo ikke brug for lærere til at undervise elever, der ikke er der, siger Jan Trøjborg.

Han forudser, at udviklingen vil fortsætte, og at beskæftigelsen endnu ikke har nået sit laveste niveau, da tilpasninger af dette omfang har en forsinket effekt:

- Lærere, pædagoger og sundhedspersonale skal have tid til deres kerneopgaver, og personalereduktionerne er derfor også udtryk for, at vi har fjernet ledelseslag og administrative opgaver. Og set i forhold til den statslige sektor kan kommunerne bryste sig af en beskæftigelsesstatistik, der viser, at kommunerne har igangsat de nødvendige personalereduktioner på et tidligere tidspunkt og med endnu større effekt. Det er rettidig omhu, siger Jan Trøjborg.