KL forventer kompensation for ekstraudgifter på handicapområdet
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

KL forventer kompensation for ekstraudgifter på handicapområdet

Efter ministerie har vejledt kommunerne med forkerte satser på handicapområdet, kræver KL, at kommunerne kompenseres for eventuelle ekstraudgifter ved gennemgang af sagerne.

- Det er en beklagelig fejl, som ministeriet har lavet, og det er til gene for de berørte borgere.

Sådan lyder det fra Janet Samuel, der er kontorchef i KL's kontor for socialpolitik om den fejl, Social- og Indenrigsministeriet har lavet i to satser, og som betyder, at kommuner skal gennemgå alle sager, hvor borgere kan have fået udbetalt for lidt i enten tabt arbejdsfortjeneste eller i løn for pasning af alvorligt syge eller handicappede.

Det er en fejl, der ifølge KL kan give kommunerne en betydelig arbejdsbyrde, når de skal trawle journalsystemer igennem for at finde frem til de helt konkrete tilfælde, hvor borgere kan have fået udbetalt for lidt i de to ydelser.

- På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvor mange der er berørt, og kommunerne vil få et betydeligt arbejde med at rette op på fejlen. KL har dog en klar forventning om, at kommunerne bliver kompenseret for de ekstraudgifter, som de vil få i denne sammenhæng, siger hun.

Fejlen betyder nemlig, at kommuner i en årrække kan have truffet forkerte afgørelser, når de vurderede, hvor meget borgerne kunne få udbetalt. Når det kommer til satsen for tabt arbejdsfortjeneste, har Social- og Indenrigsministeriet siden 2013 oplyst beløb, der var 3,2 pct. lavere til kommunerne, end de burde være ifølge serviceloven. Det betyder, at borgere i sidste ende kan have fået udbetalt knap 1.000 kr. mindre om måneden før skat, end de havde krav på sidste år.

Når det kommer til satsen for den løn, som pårørende får for at passe en alvorligt syg eller handicappet borger, drejer det sig om et noget mindre beløb, nemlig 67 kr. om måneden før skat sidste år.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev