Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

KL: Fortsæt nedrivningspuljen

KL har med stor beklagelse noteret, at den meget populære nedrivningspulje desværre ikke er at finde i regeringens finanslovsudspil
22. NOV 2011 6.25

'Nedrivningspuljen har været til stor glæde og gavn for de 39 danske kommuner, der har fået del i puljen, fordi de oplever et stort problem med tomme og forfaldne boliger. Her har puljen betydet, at man for alvor har kunnet tage fat om nældens rod og få fjernet mange skæmmende bygninger i landsbyer og landskab mm.'

Sådan skriver formanden for KL's teknik og miljøudvalg, Martin Damm (V), i et brev til by-, bolig- og landdistriktminister, Carsten Hansen (S) - en appel om dialog med ministeren.

I brevet understreger KL, at problemet i fx Lolland Kommune forventes at være, at man hvert år vil få 400 tomme huse mere, som kommunen på den ene eller anden måde skal forholde sig til.

Vindmølleperspektiver
Regeringen har en målsætning om, at halvdelen af Danmarks energiforbrug skal stamme fra vindenergi i 2020. Det betyder, at der skal skabes plads til endnu flere vindmøller - også på land.

KL mener, at en forsat pulje vil understøtte mulighederne for, at kommunerne aktivt kan være med til at skabe plads til nye vindmøller ved at opkøbe faldefærdige bygninger. Det vil dels være attraktivt for beboerne af sådanne ejendomme, det vil give et nødvendigt løft til lokalmiljøerne og Danmark vil få mere vindenergi, skriver Martin Damm i brevet til ministeren.

Foto: http://www.flickr.com/photos/riggott/243260499/sizes/z/in/photostream/