Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

KL: Behov for flere kommunale investeringer

Bl.a. er der stort behov for udbedringer på vejene. Men regeringen må lempe låneadgangen for kommunerne, understreger KL-formanden

Regeringen lægger op til en kickstart af økonomien bl.a. med flere offentlige anlægsinvesteringer. Det hilser KL's formand Jan Trøjborg (S) velkomment, for der er store anlægsbehov i kommunerne, men han understreger, at det er nødvendigt med mere fleksible låneregler.

- Vi er helt klar til at kickstarte dansk økonomi i kommunerne. Det fremgår dog ikke, om regeringen lægger nye penge i kickstarten, eller om det er de penge, vi allerede har afsat til byggerier i 2012. Det er selvfølgelig afgørende, ligesom det er afgørende, at regeringen stopper de rigide låneregler, der gør det vanskeligt at planlægge, hvilket er nødvendigt ved store byggerier, siger KL-formanden i en pressemeddelelse.

- Man bør også imødekomme de kommuner, der kom i klemme ved den sidste låneuddeling. Med smidigere regler vil kommunerne have langt bedre mulighed for at få alvor sætte gang i byggeri af veje, skoler og børnehaver, tilføjer KL-formanden.

I dag kan kommunerne kun lånefinansiere investeringer i et meget begrænset omfang. Der er kun 'automatisk' låneadgang til enkelte specifikke investeringer, fx opførelse af kommunale ældreboliger og visse energibesparende foranstaltninger i eksisterende byggeri. Derudover kan økonomi- og indenrigsministeren også dispensere for lånereglerne i konkrete sager.

- Det betyder, at kommunerne skal bruge tid og kræfter på at skrive ansøgninger, som embedsmændene i Økonomi- og Indenrigsministeriet derefter behandler og besvarer. Derfor ved kommunerne typisk først længe efter, at deres budgetforhandlinger for det kommende år er startet, om de kan lånefinansiere investeringer. Det skaber stor usikkerhed, siger Jan Trøjborg, der samtidig efterlyser større valgfrihed til kommunerne i forhold til, hvor investeringerne skal sættes ind.

mou