Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kattegatforbindelsen er et hjertebarn, der går i arv

Den nye borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S), er som sin forgænger, varm fortaler af en fast forbindelse

AARHUS: - En fast Kattegatforbindelse vil ikke alene være en kæmpe gevinst på den lange bane, dvs. når forbindelsen står færdig - den vil også skabe mange arbejdspladser fra dag ét og dermed være med til at sætte gang i hjulene igen og skubbe den danske vækst i gang. Det har vi brug for.

Sådan lyder det fra Jacob Bundsgaard (S), der i starten af august overtog borgmesterembedet efter Nicolai Wammen (S) og som dermed er indtrådt i Kattegatkomitéens udvidede formandskab, hvor også Jens Kampmann, Bent Hansen, Ulla Astman og Anders G. Christensen er medlemmer.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at en fast forbindelse over Kattegat har meget høj prioritet i Aarhus. Det er et projekt, som hele byrådet bakker op om, fordi vi mener, det vil få uvurderlig betydning for både Aarhus', Østjyllands og Danmarks muligheder fremadrettet.

Også for de andres skyld
For Jacob Bundsgaard er det afgørende at få sat modernisering, innovation og vækst højt på den offentlige dagsorden, og at få gjort visioner til handling. Også når det gælder en fast Kattegatforbindelse:

- En fast Kattegatforbindelse vil være med til at skabe et nyt Danmarkskort. Med udviklingen af en helt ny infrastruktur, som binder landet tættere sammen, skaber vi nye muligheder på tværs af regionale grænser, og det vil få stor positiv indflydelse på hele landet.

Folketingets beslutning
Jacob Bundsgaard vil bruge sit netværk og sit mandat i kraft af borgmesterembedet og medformand i Kattegatkomitéen til at presse på for, at der bliver truffet en principbeslutning om en fast Kattegatforbindelse hurtigst muligt, uanset hvilken regering der kommer til magten efter det kommende folketingsvalg.

- Der er masser af infrastrukturelle projekter, som der er gode perspektiver i, men der er altså kun ét som vil få så stor - og positiv - indflydelse på hele landet og det er Kattegatforbindelsen. Derfor må Folketinget allerede nu tage principiel stilling til en fast Kattegatforbindelse. Først derefter kan der tages stilling til andre projekter. Men nu skal der altså handling bag ordene.

Kattegatforbindelsen skal ikke finansieres af statskassen, og vil dermed ikke udelukke andre infrastrukturinvesteringer, som det fejlagtigt har været fremført i debatten under valget, understreger Kattegatkomitéen. En Kattegatforbindelse skal - lige som der har været tradition for ved Storebælt, Øresund og Femern forbindelserne - brugerfinansieres.

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/4482336698/sizes/z/in/photostream/

lcl