Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kan eller skal kommunerne sætte Barnets Reform i gang?

DEBAT - Vi bliver nødt til at overveje om vi fortsat kan anbefale, at man bliver plejefamilie, skriver plejefamilie-formand Jens Vegge Bjørck, der er bekymret for, at børn fortsat vil opleve svigt
9. MAR 2011 11.11

Af PLF-formand Jens Vegge Bjørck

Pr. 1. januar 2011 trådte Barnets Reform i kraft. En af idéerne er, at udsatte børn ikke længere skal anbringes på dyre døgninstitutions pladser, der sigtes i langt højere grad efter at bruge plejefamilier. FN børnekomité roser Danmark for de nye tiltag.

Servicestyrelsen lancerer derfor nu en ny kampagne for at skaffe nye plejefamilier. Under overskriften 'MERE AT GIVE', lægges der i et positivt sprog og med billeder af yndige små børn op til, at du som familie kan være heldig at få et af disse børn i din familie. Hverdagen som plejefamilie, kan imidlertid godt være et lidt andet billede.

I december skrev vi i Plejefamiliernes Landsforening et åbent brev til  beskæftigelsesminister Inger Støjbjerg (V).

PLF påpegede bl.a. at som retstilstanden på plejefamilieområdet ser ud i dag, bliver plejefamilier udsat for ensidige kontraktændringer, hvor kommunale arbejdsgivere blandt andet nedsætter plejefamiliers løn, fjerner tilskud til børneaktiviteter, fjerner aflastning, fjerner tilskud til børns ferie, inddrager plejefamiliernes ferie og optjente feriepenge i strid med Ferieloven. Alt dette til trods for, at der foreligger kontraktforhold, som fastslår andre vilkår.

Endnu intet svar
Plejefamilier er ikke engang beskyttet af funktionærlovens bestemmelser, som størstedelen af det danske arbejdsmarked er, der enten er ansat som funktionærer eller med funktionærlignende vilkår.

Plejefamilier får ikke pension og kan siges op med 1 måneds varsel også efter 25 år som plejefamilie. For bare at nævne nogle af de problemstillinger som rammer plejefamilien. Det er de vilkår som kommunerne byder plejefamilier i Danmark i 2011 og vil byde de nye plejefamilier.

Vi har endnu ikke fået et svar fra beskæftigelsesministeren!

Det kan undre, at Servicestyrelsen på den ene side lancere en kampagne for at få flere plejefamilier, samtidig med at vi må se på, hvordan vores medlemmer oplever, at de bliver sat kraftigt ned i løn. Der ligger ikke nogen faglige begrundelser for nedsættelsen. Det er tydeligt at der satses på, at vi ikke vil svigte børnene.

'Anbragt' på efterskole
Vi oplever at der spilles hasard med unge i plejefamilierne, de bliver sagt op som 15, 16 og 17 årige, skal flytte ud på et værelse, eller bliver 'anbragt' på en efterskole.

Vi kan i PLF være bekymrede for, om det bliver muligt at finde plejefamilier, når der fortsat ikke er sket forbedringer i ansættelsesvilkårene. Vi bliver nødt til at overveje om vi fortsat kan anbefale, at man bliver plejefamilie.

Der er ingen, der må blive plejefamilie uden at kende vilkårene både i opstarten og over anbringelsesforløbet. I modsat fald er der for stor risiko for, at barnet igen oplever svigt, hvis plejefamilien ikke magter opgaven. Der må ikke spilles hasard med et eneste barneliv. Derfor støtter PLF også oprettelsen af en børneombudsmand i Danmark, en institution der findes i såvel Norge som Sverige.

Hvordan er det med Barnets Reform, er det en Reform, kommunen kan, skal eller må selv bestemme om de sætter i gang? Er det en oversigt over nye tiltag, man kan indføre, hvis der er økonomi til det?

Formand for Plejefamiliernes Landsforening, Jens Vegge Bjørck