DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kalundborg må ikke levere overskudsmad videre - kun sælge

KALUNDBORG: Kalundborg Kommune havde bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om det ville være i orden at udnytte en opstået overskudskapacitet i de kommunale køkkener og så bruge det til at levere forplejning til sociale aktiviteter målrettet enlige og ældre.

Men det er der ikke hjemmel til i kommunalfuldmagten, har Ankestyrelsen vurderet i en udtalelse. Maden skal sælges til markedspris.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at salg af mad i forbindelse med sociale arrangementer er en opgave, som varetages af private erhvervsdrivende på rimelig vis.

ka