Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kalundborg lavede fejlagtigt udbud

Ved en fejl har en ekstern rådgiver opgivet egenkapitalkrav i stedet for rettelig omsætningskrav, så kun de helt store kunne leve op til udbuddets krav
9. JAN 2012 16.06

KALUNDBORG: Kommunen igangsætter i år byggeri af en samlet administrationsbygning i udkanten af Kalundborg. I forbindelse med udbud af byggeriet er der sket en fejl, som bevirkede, at udbudskravene blev helt forkerte, oplyser kommunen.

- Der er ved en fejl opgivet egenkapitalkrav i stedet for rettelig omsætningskrav. Vores eksterne rådgiver beklager meget, og annonceringen ift. prækvalifikationen er nu rettet, siger Claus Steen Madsen, teknik-, udviklings- og kulturdirektør i Kalundborg Kommune.

De fejlagtigt anførte egenkapitalkrav var så høje, at en stor del af det mellemstore og mindre erhvervsliv ville være afskåret fra at byde på opgaven.

- Vi har ingen interesse i på forhånd at afskære dele af erhvervslivet til denne opgave, siger Claus Steen Madsen.

Udover at den tekstmæssige fejl er rettet, er der også ændret på opdelingen i entrepriserne. Der er sket en yderligere opdeling, således at murerarbejdet bliver en selvstændig entreprise.

- Igen med det formål at sikre, at flest mulige håndværksfirmaer kan deltage i opgaven, siger Claus Steen Madsen.

Kravene til årsomsætningen er nu i forhold til de enkelte entrepriser:
Entreprise 1, jord- beton, kloak: DKK 25.000.000,-
Entreprise 2, murer: DKK 10.000.000,-
Entreprise 3, tømrer- og gulv: DKK 18.000.000,-
Entreprise 4, maler: DKK 10.000.000,-
Entreprise 5, stål: DKK 7.500.000,-
Entreprise 6, vvs og ventilation: DKK13.000.000,-
Entreprise 7, el: DKK 10.500.000,-.

Venter effektiviserimger for 15 millioner årligt
Kalundborg kommunalbestyrelse besluttede i forbindelse med budget 2011 at samle administrationen i Kalundborg Kommune ved at udbygge det eksisterende rådhus på Holbækvej i Kalundborg.

Samlingen af administrationen vil medføre, at størstedelen af kommunens administrative medarbejdere vil arbejde på samme adresse.

Der er forventning om effektiviseringer for 15 mio. kr. årligt, og de kommer ved biligere drift - de nuværende rådhuse er dyre i drift, og ved at bygge nyt kan der spares penge til bl.a. opvarmning og vedligeholdelse.

Dertil kommer indirekte besparelser - det er bl.a. på kørsel for medarbejdere mellem nuværende rådhuse og bedre udnyttelse af medarbejdernes arbejdstid.

mou