Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

K: Psykisk syge skal have bedre og hurtigere behandling

FV 11 Konservative vil nu udvide behandlingsgarantien, så også patienter med psykiske lidelser får ret til udvidet frit sygehusvalg
5. SEP 2011 7.01

FOLKETINGET: - Hidtil har området været overset i forhold til fysiske sygdomme, men det skal være slut, fastslår Konservatives formand Lars Barfoed.

Konservative vil nu udvide behandlingsgarantien, så også patienter med psykiske lidelser får ret til udvidet frit sygehusvalg. Samtidig skal børn og unge omfattes af en måneds behandlingsgaranti - både når det gælder udredning og behandling af en psykisk diagnose.

Op mod hver femte dansker rammes i løbet af livet af en psykisk lidelse, og hver anden familie er eller har været berørt af psykisk sygdom. Men desværre er det stadig tabubelagt, pointerer Lars Barfoed.

- Det vil vi gerne gøre op med - nu er det på tide, at psykiske sygdomme ligestilles med fysiske sygdomme. Det kan være lige så hårdt at leve med en psykisk lidelse som med en hjertesygdom. Nu målretter vi indsatsen. Udgangspunktet er, at psykiske lidelser i lang de fleste tilfælde ikke er en livslang og uovervindelig sygdom. Man kan godt komme sig, men det kræver en hurtig behandling, mulighed for at blive tilknyttet arbejdsmarkedet og et godt netværk.

For at sikre en målrettet og effektiv indsats vil Det Konservative Folkeparti indføre en langsigtet strategi for psykiatrien. Derfor skal udbygningen af psykiatrien på finansloven. Det skal sikre området stabilitet og økonomiske rammer. Ikke mindst er der brug for en ekstra indsats inden for børne- og ungdomspsykiatrien.

- I dag venter alt for mange børn og unge alt for længe på få udredt og behandlet deres lidelse. Imens bliver deres problemer forværret. De har brug for hurtig og rigtig hjælp, så de kan få en god opvækst og følge med i skolen. Det er altafgørende for deres muligheder senere i livet, siger Lars Barfoed.

Fakta:
• Hver anden familie i Danmark er eller har været berørt af en psykisk sygdom
• 250.000 danskere lider af depressioner
• 250.000 danskere lider af angsttilstande
• 75.000 danskere lider af spiseforstyrrelser
• 40.000 danskere lider af psykoser

Psykisk sygdom er årsagen til:
• 8 procent af voksnes kontakter til almen praksis
• 20 procent af alle sengedage
• Psykiske lidelser anføres som årsag til 8 procent af arbejdsophør, cirka 1 million fraværsdage og halvdelen af alle førtidspensioner
• Halvdelen af alle langtidssygemeldinger.


Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/