Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Jylland og Bornholm deler tre nye naturnationalparker mellem sig
Der skal etableres 15 naturnationalparker, og mens to af dem i forvejen er planlagt til at ligge i Gribskov og Fussingø, skal yderligere tre ligge ved Almindingen, Stråsø og Tranum (billedet).
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Jylland og Bornholm deler tre nye naturnationalparker mellem sig

Almindingen på Bornholm, Stråsø i Vestjylland og Tranum ved Jammerbugt bliver nye naturnationalparker.

Et skridt på vejen mod at give naturen mere plads bliver nu taget med tre nye naturnationalparker i Jylland og på Bornholm.

Regeringen er sammen med Enhedslisten, SF, De Radikale og Alternativet blevet enige om, hvor tre nye naturnationalparker skal ligge.

Det drejer sig om områderne Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro samt Tranum ved Jammerbugt, oplyser Miljøministeriet.

- Tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for helt at uddø herhjemme. Her er nye naturnationalparker en del af svaret på at vende tilbagegangen.

- I naturnationalparkerne får vi en vildere natur, og danskerne får mere spændende naturoplevelser, udtaler miljøminister Lea Wermelin (S).

WWF: Den rette vej at gå

Partierne blev sidste år enige om at afsætte 888 mio. kr. fra 2021 til 2024 til større biologisk mangfoldighed.

Pengene skal blandt andet bruges på mere urørt skov, etablering af naturnationalparkerne og en strategi for forvaltning af truede arter.

Der skal etableres i alt 15 naturnationalparker. Det er i forvejen aftalt, at to af dem skal ligge i Gribskov i Nordsjælland og Fussingø i Østjylland.

Hos WWF Verdensnaturfonden kalder seniorbiolog Thor Hjarsen det "den rette vej at gå".

- Vi er stærkt begejstrede for de her tre naturnationalparker, fordi de ligger i noget vigtig natur og i områder, som kan blive til vigtig natur, og hvor man kan genoprette naturen.

- De bliver desuden meget store set i en dansk sammenhæng, og det er vigtigt at skabe de her store, sammenhængende naturområder.

Dialog med kommunerne

I Almindingen bliver området på 1.150 hektar, mens det for Stråsø gælder 3.500 hektar og 2.700 hektar for Tranum.

- Det giver god mening, fordi det er statens arealer, så omkostningerne for samfundet er ret små, i forhold til hvis det var private naturarealer, man skulle opkøbe.

- Desuden går alle forskningsbaserede anbefalinger og politiske beslutninger i relation til EU og FN på at afsætte mere plads til natur og store arealer. Den bedste beskyttelse, vi kan give vilde arter, er at stille store, sammenhængende arealer til rådighed, siger Thor Hjarsen.

Han har fortsat krav til de kommende naturnationalparker.

- Da S og SF i valgkampen lovede 15 naturnationalparker på i alt 60.000 hektar, så må de næste ti for alvor blive ambitiøse i størrelse.

Forslagene skal nu forbi to arbejdsgrupper, ligesom at Naturstyrelsen vil gå i dialog med de relevante kommuner.

Senere i foråret skal placeringerne for de sidste naturnationalparker drøftes.

Ritzau