Jordbrugskommisioner flytter til København

Fødevareministeriet nedlægger jordbrugskommissionerne og flytter administrationen af opgaverne til NaturErhvervstyrelsen
KORT NYT20. JAN 2012 11.44

- I gamle dage var der rigtig mange sager, hvor man var ude at besigtige, men efter liberaliseringen af landbrugsloven i 2010 er der langt flere sager, der kan klares som administrative sager. Derfor mener vi, der er stordriftsfordele ved at centralisere arbejdet og flytte det ind i NaturErhvervstyrelsen, siger Anders Munk Jensen, vicedirektør i NaturErhvervsstyrelsen til Landbrugsavisen.

Han kan ikke oplyse, hvornår nedlæggelsen af jordbrugskommissionerne kan træde i kraft, da nedlæggelsen forudsætter en ændring af landbrugsloven.

Der er syv jordbrugskommissioner i Danmark, en i regionerne Nordjylland, Sjælland og Hovedstaden, og to i hver af regionerne Midtjylland og Syddanmark.

Jordbrugskommissionerne er selvstændige myndigheder, som efter bemyndigelse fra fødevareministeren har kompetence til at træffe afgørelser i sager om blandt andet erhvervelse af landbrugsejendomme, sammenlægninger og udstykninger, ophævesle af landbrugspligt, jordfordeling mm.

lcl

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev