Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Jordbrugskommisioner flytter til København

Fødevareministeriet nedlægger jordbrugskommissionerne og flytter administrationen af opgaverne til NaturErhvervstyrelsen
KORT NYT20. JAN 2012 11.44

- I gamle dage var der rigtig mange sager, hvor man var ude at besigtige, men efter liberaliseringen af landbrugsloven i 2010 er der langt flere sager, der kan klares som administrative sager. Derfor mener vi, der er stordriftsfordele ved at centralisere arbejdet og flytte det ind i NaturErhvervstyrelsen, siger Anders Munk Jensen, vicedirektør i NaturErhvervsstyrelsen til Landbrugsavisen.

Han kan ikke oplyse, hvornår nedlæggelsen af jordbrugskommissionerne kan træde i kraft, da nedlæggelsen forudsætter en ændring af landbrugsloven.

Der er syv jordbrugskommissioner i Danmark, en i regionerne Nordjylland, Sjælland og Hovedstaden, og to i hver af regionerne Midtjylland og Syddanmark.

Jordbrugskommissionerne er selvstændige myndigheder, som efter bemyndigelse fra fødevareministeren har kompetence til at træffe afgørelser i sager om blandt andet erhvervelse af landbrugsejendomme, sammenlægninger og udstykninger, ophævesle af landbrugspligt, jordfordeling mm.

lcl