Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Jobcenterchefer erkender ulovlig praksis

Jobcenterchefer indrømmer, at ansatte skiftes ud med ledige og andre personer med tilskud
KORT NYT26. AUG 2011 14.34

Flertallet af cheferne for landets kommunale jobcentre erkender nu, at almindelige stillinger fortrænges af folk, der ansættes med løntilskud.

Det viser svarene i et rundspørge, DA's nyhedsbrev Agenda har foretaget blandt 90 jobcenterchefer. 44 har svaret.

Otte ud af ti jobcenterchefer mener, at løntilskudsjob i private og offentlige virksomheder i 'nogen' eller 'ringe' grad fortrænger helt almindelige job. Omkring hver tredje siger 'i nogen grad'.

En arbejdsgiver må ikke skifte en helt almindelig ansat ud med én på løntilskud. Men det sker ifølge jobcentercheferne alligevel i et vist omfang.

Det mener en enkelt jobcenterchef imidlertid ofte sker. Og det gør ifølge jobcentercheferne ikke den store forskel, om det er private eller offentlige virksomheder.

En anden  kommenterer, at 'tendensen er stigende'.

krn