Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Jobcenter rykker ud i ghettoen

Én dag om ugen flytter Holbæks etniske team ud i et belastet boligkvarter, hvor de hjælper arbejdsløse og nydanske borgere nærmere beskæftigelse

HOLBÆK: Tanken bag udflytningen er, at jobsamtaler kan holdes i borgernes eget lokalområde, og at der er åben og tilgængelig rådgivning og vejledning i boligområdet. Desuden er det ønsket, at der holdes åbne arrangementer om det lokale uddannelses- og arbejdsmarked.

Den nye jobcentersatellit vil indgå i et tæt samarbejde med det kommunale vejledningstilbud Åben Rådgivning, som tilbyder vejledning inden for social- og sundhedsområdet foruden beskæftigelsesområdet. Formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Kenny Jensby (K), ser frem til, at jobcentersatellitten bliver en realitet.

- Med satellitten i Vangkvarteret skaber vi øget fokus på den nydanske borgergruppe samt optimale muligheder for samarbejdet med de øvrige beskæftigelsesrettede indsatser i Vangkvarteret.

I den arbejdsdygtige alder
60 pct. af Vangkvarterets borgere mellem 16 og 64 er indvandrere og efterkommere. Af disse står ca. 60 pct. af de uden for arbejdsstyrken. Boligområdet er bl.a. på denne baggrund udpeget som ghetto af Socialministeriet.

Jobcentersatellittens medarbejdere vil gennemføre samtaler én gang om ugen og planlægger derudover særlige informationsarrangementer. Indsatsen er muliggjort af puljemidler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og løber foreløbigt i et år.

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/4890507567/sizes/l/in/photostream/

lcl