Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Job er det bedste kvarterløft

En ekstra jobkonsulent-indsats på 2000 timer over det næste år skal bringe beboerne på Sebbersundvej i Aalborg Øst tættere på et arbejde eller en uddannelse.

AALBORG: Årsagen, til at Jobcenter Aalborg ønsker at gøre en ekstra indsats på Sebbersundvej, er, at en stor del af områdets beboere ikke har et arbejde og har andre sociale problemer.

- Det allerbedste kvarterløft, man kan give, er at få dem, der allerede bor i området, i arbejde, fastslår rådmand i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Mai-Britt Iversen (S).

Derfor skal indsatsen være både opsøgende og tænkes sammen med den sociale indsats. I forvejen foregår der nemlig en stor boligsocial indsats i området i samar-bejde med boligforeninger, lokale foreninger og kommunen.

Tanken er, at jobkonsulenten skal arbejde tæt sammen med områdets boligsociale medarbejdere. Jobkonsulenten skal fx deltage i de aktiviteter, som de boligsociale medarbejdere arrangerer og dermed kunne yde en opsøgende indsats.

Kun råd og vejledning
Jobkonsulenten skal ikke varetage deciderede myndighedsopgaver, men yde råd og vejledning i forhold til job og uddannelse. Myndighedsopgaverne varetages fortsat af Jobcenter Integration og jobcenterkontoret i Aalborg Øst.

Arbejdsmarkedsstyrelsen støtter projektet med 400.000 kr. Og Jobcenterchef Arne Lund Kristensen er glad for håndsrækningen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

- Projektet vil give et ekstra løft til job-indsatsen i Aalborg Øst, hvor vi allerede er inde i en positiv udvikling, siger Arne Lund Kristensen.