Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Jammerbugt rejser skov og sikrer grundvand

KORT NYT24. MAJ 2019 6.32

JAMMERBUGT: Beskyttelsen af grundvandet i indvindingsoplandet til Aabybro Vand skal øges. Derfor rejser Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen en ny skov på et 150 ha stort areal mellem Aabybro og Biersted. Skoven rejses for at reducere udvaskningen af nitrat til grundvandet og dermed sikre drikkevandet, oplyser kommunen.

Naturstyrelsen bliver ansvarlig for at etablere skoven og driften af selve skoven og naturarealer, når dette står klar. I forbindelse med skoven bliver etableret borde, bænke, stier og veje. Kommunen ønsker at involvere lokale interessenter i, hvilke publikumsfaciliteter der ellers kan være behov for i den nye skov. Det kan være shelters og madpakkehus.

Den samlede udgift til skoven forventes at blive på 37,8 mio. kr. og omfatter erhvervelse af jord, skovtilplantning og diverse publikumsanlæg. Naturstyrelsen medfinansierer jordkøbet med 12 mio. kr. og alle omkostninger til erhvervelse af jord, skovtilplantning og anlæg. De resterende udgifter vil dækkes af Aabybro Vand med 15 mio. kr. og Jammerbugt Kommune med tre mio. kr.

ka