Jammerbugt får 5,1 mio. kr. til indsats for udsatte familier

KORT NYT20. DEC 2019 7.54

JAMMERBUGT: Socialstyrelsen har tildelt Jammerbugt Kommune 5,1 mio. kr. til at styrke indsatsen til udsatte børn og familier. Indsatsen vil være særligt målrettet mod udsatte småbørnsfamilier med børn i alderen 0-6 år og starter op næste år. Landets øvrige kommuner får også gavn af indsatsen, da Jammerbugt Kommune vil dele erfaringer, metoder og data i forhold til et overordnet mål om en mere massiv støtte i hjemmet og lokalmiljøet og dermed færre anbringelser af børn. 

Kommunen skal arbejde med at styrke forældrekompetencerne og udvikle kompenserende indsatser, der støtter børnene, hvor forældres evner ikke helt rækker. Formålet er også at arbejde med udvikling og koordinering af de tilbud, kommunen allerede har på det almene og det specialiserede område. De tværfaglige indsatsteams vil bestå af socialrådgivere, familieterapeuter, sundhedsplejersker og pædagoger fra barnets dagpleje, vuggestue eller børnehave.

- Vi kommer til at gøre os vigtige erfaringer i det kommende forløb. Systematiske og strukturerede metoder og et tæt samarbejde med blandt andet Socialstyrelsen gør, at vores erfaringer og de data, vi indsamler, senere kan anvendes i et bredere udviklingssamarbejde med kommuner i hele landet. Vi har rigtig gode erfaringer med at dokumentere vores indsatser og virkningen af dem i vores spædbarnsteam, så vi ser frem til også at bidrage til en udvikling og et tværkommunalt samarbejde på dette specifikke område, fortæller Aino Halsboe, der er leder af Familiecentret i Jammerbugt Kommune.

esl

Se flere stillinger
Nyhedsbrev