Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Investerer 25 mio. kr. for at spare energi

I Roskilde Kommune investeres 25 mio. kr. i energibesparelser i 2012 – halvdelen af beløbet går til solceller

ROSKILDE: Roskilde Kommune satser i år massivt på montering af solceller, fordi prisen nu er faldet så meget, at det er blandt de mest rentable investeringer, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Desuden har Roskilde sammen med Region Sjælland og en række andre sjællandske kommuner fået tilsagn om støtte fra EU til etablering af solceller. Kommunerne vil i fællesskab udbyde leverancen af solceller for at opnå den bedste pris og kvalitet.

- Fra 2009 til 2011 har vi gennemført energispareprojekter i kommunale ejendomme for 34 mio. kr. De gennemførte projekter giver en årlig besparelse på 3,5 mio. kr. Vi har altså en tilbagebetalingstid på ca. 10 år. 2012-projekterne regner vi også med tjener sig hjem på ca. 10 år. Det er altså en god gevinst både for miljøet og den kommunale pengepung, siger
formand for teknik- og miljøudvalget Torben Jørgensen (S).


Halvdelen af bevillingen på 25 mio. kr. bliver brugt til montering af solceller på de kommunale bygninger.

Roskilde Kommune har allerede monteret solceller på 2 bygninger. Sidste år blev der monteret 400 m2 solceller på taget af rådhuset og 134 m2 på klubhuset i Svogerslev Idrætspark, og alt tyder på, at panelerne yder som lovet.

Et andet område, der i år vil blive satset mere på end de foregående år, er renovering af belysning. Også her har ny teknologi, lavere produktpriser og stigende elpriser medført, at det nu i højere grad er muligt at finde rentable projekter.


Som led i Roskilde Kommunes klimapolitik er der siden 2009 gennemført eller planlagt energispareprojekter i kommunale ejendomme for 59 mio. kr.

De foregående år har projekterne i høj grad handlet om at udskifte gamle ventilationsanlæg og gaskedler samt at efterisolere. Disse tiltag fortsætter også i 2012.

I år renoveres ventilationsanlæg på Himmelev skole og på Lynghøjskolen. Der vil blive foretaget flere kedeludskiftninger og et par elopvarmede bygninger vil blive forsynet med gaskedel eller jordvarmeanlæg.

Indsatsen sætter også fokus på fjernvarmeafkølingen. Det er langt fra alle kommunens ejendomme, der udnytter fjernvarmen godt nok. Det betyder, at mange institutioner betaler mere end nødvendigt for deres varme.
Roskilde Kommune gør derfor i år en intensiv indsats for at forbedre afkølingen i de 10 ejendomme med dårligst afkøling.

Foruden at reducere energiforbruget bidrager energispareprojekterne også til en generel forbedring af de kommunale ejendomme.

Foto: Roskilde Kommune

tsp