Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Invest in Vollsmose - på flere måder

Ny aftale om 12,1 millioner til Odenses udsatte boligområder skal gøre Vollsmose og Solbakken mere attraktive at bo i
9. JUN 2011 15.12

ODENSE: Med initiativaftalen følger knap 12,1 millioner kroner, som Odense Kommune skal bruge til fem større indsatser i boligområderne Solbakken og Vollsmose, der bl.a. skal tiltrække nye beboere, oplyser kommunen.

Både Solbakken og Vollsmose optræder på regeringens liste over ghettoområder, og en samlet plan skal gøre områderne mere attraktive at investere og bo i. Blandt andet skal erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner trækkes til Vollsmose, så bydelen bliver en naturlig del af det øvrige Odense. Og i Solbakken sætter man ind med en helhedsorienteret boligsocial indsats. De forskellige initiativer er alle et led i den ghettoplan, som regeringen fik vedtaget før jul.

Odense Kommune har valgt at fokusere på tre områder: Uddannelse og viden, foreningsliv og selvbærende lokalsamfund samt erhverv og erhvervsfremme. Fokus på disse områder kan være med til at styrke udviklingen af vækstlag, uddannelse og erhverv.

Uddannelse og Viden
Indsatsen 'Uddannelse på tværs' er tænkt som en platform for de videregående uddannelsers etablering og engagement i Vollsmose og den sammenhæng, der kan være til Vollsmose som vidensbank. Der er kontakter og forhandlinger med SDU (Syddansk Universitet) og UCL (University College Lillebælt), samt konkrete planer om etablering af sosu-assistent hold i Vollsmose.
Der er afsat 2.5 mio. til indsatsen i initiativaftalen.

Foreningsliv og selvbærende lokalsamfund.
Indsatsen 'Arenaen for foreningslivet' har fokus på uddannelse og rekruttering af frivillige til foreningslivet. Der er mange foreninger i Vollsmose, men som mange andre steder kan det være svært at rekruttere og fastholde frivillige. I den sammenhæng og som led i Fritidsbutikkens virke vil der skabes mulighed for en ekstra indsats på dette område.
Der er afsat 2. mio. til indsatsen i initiativaftalen.

Erhverv og erhvervsfremme.
Indsatsen 'Invest in Vollsmose' har til formål at skabe mere erhverv, vækst og uddannelse i Vollsmose ved at etablere og implementere en proaktiv investeringsstrategi for Vollsmose. Odense Kommune vil etablere en fremskudt indsats som platform for tiltrækning og etablering af nye virksomheder m.v. i Vollsmose. Samtidig vil der blive arbejdet med udvikling af partnerskaber mellem private aktører, boligorganisationer, andre aktører og Odense Kommune. Formålet er at udvikle nye forretningsmodeller for etablering af nye virksomheder.
Der er afsat ca 6. mio til indsatsen i initiativaftalen.

Solbakken - Områdetilgang.
Solbakken er med sine fem boligafdelinger og tre boligorganisationer et område, der består af mange forskelligartede udfordringer. Området ligger samtidig tæt op af store villakvarterer, uddannelsesinstitutioner m.v. Der vil med den baggrund blive sat fokus på at området kommer til at fungere som en helhed.
Der er afsat 1.3 mio. til indsatsen i Initiativaftalen

I alt indgår regeringen aftaler med 17 kommuner om 29 boligområder. Det sker som en opfølgning på den ghettoplan, regeringen fik vedtaget kort før jul sidste år. Den samlede ramme for initiativaftalerne med kommunerne er på 80 millioner kroner.