Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Institutionerne i Esbjerg har sparet

Institutionerne i Esbjerg har sparet

Kommunens indsats for at trimme og effektivisere organisationen, viser nu sit tydelige resultat – 316 mio. kr. er sparet
14. MAJ 2012 12.57

ESBJERG: Kommunen er netop ved at sætte to streger under regnskabsresultatet for 2011, og resultatet er 316 mio. kr. mere på bundlinjen end forventet.

- Det viser, at det politiske budskab om nødvendigheden af økonomisk ansvarlighed er nået ud i alle led i kommunen, og den enkelte leder på den enkelte institution har påtaget sig et medansvar for, at kommunens samlede budget overholdes. Det er et rigtigt positivt resultat i en tid, hvor Esbjerg Kommune er nødsaget til at tilpasse sig en ny økonomisk virkelighed efter krisen, siger borgmester Johnny Søtrup (V).

Hovedparten af de 316 millioner kr. vil blive overført til forbrug i de kommende år. Institutionerne og områderne har eksempelvis sparet op til udskiftning af håndholdte PDA'ere på ældreområdet, bygningsforbedringer og inventar på ældrecentrene, renovering af legepladser, investeringer i forbindelse med masterplanen på handicapområdet. Den reelle kasseforbedring udgør kun ca. 44 mio. kr. Disse midler vil indgå i den fremadrettede politiske prioritering.

Forsigtige institutioner
Ifølge borgmesteren er regnskabsresultatet og kommunens løbende økonomistyring heller ikke upåvirket af, at kommunen er underlagt en lang række sanktionsmekanismer fra statslig side. Det giver sig udslag i, at de enkelte områder og decentrale institutioner overfører langt flere midler fra 2011 til 2012, end de har ført ind i 2011.

- Det er også en udvikling, som vi ser på landsplan. Sanktionerne har ganske enkelt fået mange institutioner til at anlægge en forsigtighedsbetragtning i forhold til deres forbrug eksempelvis ift. nyanskaffelser, siger Johnny Søtrup.

Institutionernes og områdernes opsparede midler er den væsentligste forklaring på, at regnskabet for 2011 ligger under det budgetterede i Esbjerg. De opsparede midler eller de såkaldte driftsoverførsler udgør godt halvdelen af kommunens samlede mindreforbrug i 2011.

- Institutionernes adgang til at overføre opsparede driftsmidler mellem årene, er bestemt et gode for den enkelte skole eller daginstitution, men det er samtidig en udfordring for kommunens samlede økonomi, siger Johnny Søtrup.

Vil undgå dummebøder
- Med den nuværende sanktionslovgivning og den nye budgetlov kan vi ikke tillade, at forskydningerne mellem årene bliver alt for store, fordi det øger risikoen for, at kommunen skal betale såkaldte 'dummebøder' til staten, hvis vi overskrider budgetterne og regnskaberne. Derfor skal vi også hele tiden forfine vores økonomistyring, så forskydningerne mellem årene mindskes mest muligt, uden at det ødelægger en i øvrigt glimrende opsparingsordning for institutionerne, siger Johnny Søtrup og fortsætter:

Det resterende mindre forbrug skyldes bl.a. uforbrugte anlægsmidler, som overføres til 2012, og forskydninger i lånoptagelse og afdrag på lån. Men foruden disse regnskabstekniske forhold, så synes jeg også, at det er værd at bemærke, at der bl.a. tilbageføres et væsentligt beløb til kommunekassen, fordi der i 2011 har været fald i de visiterede timer på ældreområdet. Det vidner om, at vi er godt på vej med vores udviklingsprojekt på ældreområdet, hvor vi træner borgerne i at klare sig selv i størst muligt omfang.

Foto: Colourbox

lcl