Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Inhabilitet: 83 klagesager skal tages op igen

Efter at Landstandlægenævnet i en netop afsluttet klagesag har erklæret et medlem af Regionstandlægenævnet for inhabil, har Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden besluttet at genoptage en række klagesager
11. APR 2011 10.06

HOVEDSTADEN: Landstandlægenævnet har i en klagesag besluttet, af en klage over en af regionens tandlæger skal behandles på ny i regionstandlægenævnet. Det skal den, fordi Landstandlægenævnet har vurderet, at et medlem var inhabilt, da sagen blev behandlet i regionstandlægenævnet, oplyser regionen.

Da den pågældende tandlæge har været medlem af regionstandlægenævnet i de fire år, regionen har eksisteret, har Region Hovedstaden besluttet at gennemgå alle sager, som medlemmet har været med til at afgøre. Regionstandlægenævnet vil - som følge af afgørelsen fra Landstandlægenævnet - genbehandle de klagersager, hvor klageren ikke har fået fuldt medhold.

Den pågældende tandlæge har fra 2007-2011 deltaget i behandlingen af i alt 144 klagesager i regionstandlægenævnet. Af 83 af disse sager har klager ikke fået fuldt medhold i klage. Det er disse 83 sager, som regionstandlægenævnet nu vil genbehandle.

Det inhabile medlem er udtrådt af regionstandlægenævnet og vil derfor ikke deltage i genbehandlingen af de 83 sager.

Regionstandlægenævnet behandler faglige klager over regionens tandlæger. Afgørelser truffet af Regionstandlægenævnet kan ankes til Landstandlægenævnet.

Det skal i øvrigt bemærkes, at ud af de 83 sager, som det nu inhabile nævnsmedlem tidligere har været med til at afgøre, har 41 af sagerne været indbragt for Landstandlægenævnet - uden, at spørgsmålet om inhabilitet tidligere har været rejst.