DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Indvandrerkvinder vil arbejde

Flertallet af både kvinder og mænd med indvandrerbaggrund mener, at kvinderne hører til på arbejdsmarkedet
KORT NYT12. MAR 2012 9.42

I en undersøgelse, som Voxmeter har foretaget for Ugebrevet A4 blandt et repræsentativt udsnit af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, erklærer 86 pct. af kvinderne sig enige i, at det er vigtigt, at kvinder arbejder i lige så stort omfang som mænd. Og der kommer ikke protester fra mændene. Her deles holdningen af 83 pct.

Blandt de kvinder, som enten er på eller står til rådighed for arbejdsmarkedet, siger stort set alle - 98 pct. - at det er vigtigt for dem at have et arbejde.

Ser man på, hvad der tiltrækker kvinderne ved arbejdet, adskiller deres prioriteringer sig ikke afgørende fra mændenes: En tredjedel peger på lønnen, en anden tredjedel på det sociale samvær på arbejdspladsen, mens den sidste tredjedel er delt mellem karrieremuligheder og selve arbejdsindholdet, skriver Ugebrevet A4.

lcl