Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Indsats for ofre for overgreb skal samles ét sted

Hjælp til børn der har været udsat for seksuelle overgreb samles nu i særlige børnehuse. Satspuljepartierne har afsat 35 mio kr til at oprette og udvikle dem med sundhedspersonale, politi, og de sociale myndigheder samlet

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har sammen med satspuljepartierne besluttet at afsætte 35 mio. kr. til at udvikle børnehuse, så hjælp til børn der har været udsat for seksuelle overgreb, kan samles ét sted. Det oplyser ministeriet.

I dag skal børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, ofte rundt flere steder for at få den nødvendige hjælp - f.eks. til læge, hospital eller sygehus, til de sociale myndigheder og til politi og retsvæsen. Det kan være meget belastende for barnet, som ofte er sårbart efter et overgreb.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:

- Børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, skal have professionel hjælp, så de kan få bearbejdet de traumatiserende oplevelser. Jeg er overbevist om, at det er langt bedre for børnene, at vi samler hjælpen et sted. 

Modellen anvendes allerede i andre skandinaviske lande.

Der nedsættes en hurtigt arbejdende ekspertgruppe med forskere og fagfolk med ekspertviden på området. De skal udvikle anbefalinger til, hvordan man opretter børnehuse i Danmark. Arbejdsgruppen skal blandt andet se på de internationale erfaringer og den viden og de erfaringer, der allerede findes i eksisterende tilbud i Danmark.

På baggrund af ekspertgruppens arbejde, vil der blive oprettet børnehuse i Danmark som en landsækkende ordning. Projektet ledes af Sundhedsstyrelsen.

mou