Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Indfør intelligent behandlingsgaranti

Sundhedsorganisationerne mener, det skal være en faglig vurdering, der afgør længden af ventetiden, ikke om der findes private tilbud eller ej
6. SEP 2011 12.19

Det udvidede frie valg får hospitalerne til at tage patienter med lette sygdomme ind før patienter med alvorligere lidelser. Der brug for et bedre system, mener Yngre Læger, Sundhedskartellet, HK Kommunal og FOA.

Den - ifølge organisationerne - uheldige prioritering skyldes, at sygehusene risikerer underskud på driften, hvis de skal sende en del af patienterne videre til privathospital via det udvidede frie sygehusvalg - den såkaldte behandlingsgaranti.

Ordningen tilskynder til, at man behandler de patienter, som der findes private tilbud for, mens de patienter, som der ikke findes tilbud til i den private sektor, må vente længere. Derfor er det nødvendigt med en justering af det udvidede frie sygehusvalg.

- I stedet burde man jo behandle efter, hvor syge folk er. Dem med det største behov må hjælpes først. Det er det, en solidarisk sundhedsordning betyder, siger formand for FOA, Dennis Kristensen og fortsætter:

- Det skal være en faglig vurdering, der afgør længden af ventetiden, ikke om der findes private tilbud eller ej.

FOA har sammen Yngre Læger, Sundhedskartellet og HK Kommunal fremlagt en ottepunkts-plan for et bedre sundhedsvæsen med titlen 'Brug ressourcerne rigtigt'. Forslaget er en del af denne plan.