Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Indbyggere i hovedstaden bliver rigere

Indbyggere i hovedstaden bliver rigere

Disponible indkomster steg mest i Hovedstaden

HOVEDSTADEN: Den gennemsnitlige disponible indkomst pr. indbygger i Region Hovedstaden steg i 2010 med 6,3 pct. i forhold til året før. Det svarer til 9.600 kr. Dermed nåede den disponible indkomst op på 161.500 kr. pr. indbygger. I de øvrige regioner var der vækst
i de disponible indkomster på mellem 4,4 pct. og 5,1 pct.

I alle regioner var der vækst i de primære indkomster i 2010. De primære indkomster består hovedsageligt af løn- og formueindkomster samt overskud af selvstændig virksomhed. Lønindkomsterne faldt i alle regioner, bortset fra Region Hovedstaden, hvor  lønindkomsterne steg med 0,7 pct. Til gengæld var der store stigninger i formueindkomsterne i hele landet.

Højere sociale overførsler
De sociale overførsler steg i alle regioner i 2010, hvilket trak de disponible indkomster op. Den største stigning var i Region Syddanmark, som også oplevede det største fald i lønindkomsterne.

Generelt er der kun små regionale forskelle i de disponible indkomster. Således var der i 2010 en forskel på 11.400 kr. mellem de højeste disponible indkomster (Hovedstaden) og de laveste (Syddanmark). De primære indkomster varierer mere end de  disponible indkomster med en forskel på 45.000 kr. mellem de højeste indkomster
(Hovedstaden) og de laveste (Nordjylland).

Forskellen mellem primær indkomst og disponibel indkomst kan forklares ved, at der sker en omfordeling af de primære indkomster via skatter, sociale overførsler og pensionsindbetalinger.

cgt