Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Incestoffer hæver erstatningskrav mod Vejle

KORT NYT4. DEC 2020 8.23

VEJLE: I den efterhånden ni år gamle sag, hvor incestofferet Jytte Jensen har vundet en principsag mod Vejle Kommune, hæver hun nu kravet om erstatning fra 2,7 til 4 mio. kr., skriver Vejle Amts Folkeblad.

I 2011 stævnede hun kommunen for at have tilsidesat sin afværge- og handlepligt, da hun og søsteren i 180 blev hjemtaget fra et børnehjem til familien. I 2014 faldt sagen i byretten, og i 2017 i landsretten for forældelsesfristen på 20 år. I 2018 fjernede Folketinget forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug.

I 2019 erklærede Retten i Kolding Vejle Kommune erstatningspligtig, fordi kommunen havde svigtet sine forpligtelser i forhold til at sikre Jytte Jensen mod seksuelle overgreb fra faderen. Senest har hendes advokat fremsat krav om en erstatning på knap fire mio. kr. Sagen kommer i retten 12. januar, hvorefter byrådet skal overveje eventuel anke.

ka