DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Ikke lovgrundlag for at stille online-krav

Kommune kunne ikke tillade sig at se bort fra ansøgninger, der var sendt på 'gammeldags facon', har Ombudsmanden afgjort
21. DEC 2011 9.29

Myndighederne kan ikke uden videre kræve at borgerne skriver elektronisk til dem. Kun hvis det står i loven. Det har Folketingets Ombudsmand slået fast i en sag, hvor en kommune havde besluttet at se bort fra stillingsansøgninger, der ikke blev sendt med e-mail.

Da ombudsmanden hørte om kommunens praksis, valgte han på eget initiativ at undersøge om fremgangsmåden var lovlig. 

Kommunen mente, at den var fuldt ud berettiget til at stille kravet om on-line ansøgninger - bl.a. fordi der er en generel strategi om, at myndighederne skal gå over til digital forvaltning, som er meget billigere.

Men fordi der ikke stod noget i loven om, at kommunen kunne stille kravet, mente ombudsmanden derimod at fremgangsmåden var ulovlig og henstillede til kommunen at ændre praksis.

- Sagen viser, at myndighederne i deres overgang til digital forvaltning bør sikre sig, at deres tiltag er lovlige, siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen i en pressemeddelelse.

Sagen illustrerer endnu et forhold, som forvaltningsmyndighederne bør være opmærksomme på ved brugen af IT. Den føjer sig dermed til en lang række tidligere ombudsmandssager om anvendelsen af IT i det offentlige der er omtalt i notatet 'Forvaltningsretlige krav til det offentliges IT-løsninger'.

mou

Læs Ombudsmandens notat her