Ikke forskelsbehandling at fyre fleksjobber for sygdom

Trods foretagne "hensigtsmæssige foranstaltninger" var sygefraværet så højt, at klubpædagog "ikke længere var disponibel", afgør Ligebehandlingsnævnet og afviser klage og krav om en årsløn.

Det var ikke forskelsbehandling på grund af handicap, da en klubpædagog i fleksjob blev afskediget på grund af sygdom, har Ligebehandlingsnævnet afgjort. Det første fem år af ansættelsen forløb uproblematisk, men en arbejdsskade øgede sygefraværet til et punkt, hvor hun efter to og et halvt år blev afskediget.

Sygefraværet blev opgjort til 17 dage i 2017, 53 dage i 2018 og 63 i de første syv og en halv måneder af 2019. Undervejs blev der i den sidste del af forløbet holdt flere sygefraværssamtaler, hvor de lovpligtige tilpasningsforanstaltninger for handicappede blev gennemgået.

Efter afskedigelsen indklagede klubpædagogen kommunen for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven og krævede en godtgørelse svarende til en årsløn. Ligebehandlingsnævnet gav imidlertid kommunen medhold.

Det skete med henvisning til blandt andet de foretagne "hensigtsmæssige foranstaltninger, der ville kunne afhjælpe de konkrete funktionsbegrænsninger". Nævnet var også enig med kommunen i, at klubpædagogen trods dette "som følge af sit samlede sygefravær ikke længere var disponibel til at udføre de væsentlige funktioner" i jobbet, og at der desuden ikke var udsigt til forbedring af situationen.

Se Ligebehandlingsnævnets afgørelse.