Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ikast-Brande vil indsætte forandringsagenter

20 medarbejdere går i gang med at uddanne sig i innovation og nytænkning for at kunne sættes ind i satsningen som 'mental frikommune'

IKAST-BRANDE: Den 10. november 2011 starter 20 ledere og medarbejdere fra Ikast-Brande Kommune på en uddannelse på diplomniveau i innovation og nytænkning. Alle 20 deltagere har en central rolle i kommunens arbejde med at udvikle nye velfærdsløsninger i 'Mental Frikommune'.

Uddannelsen skal klæde holdet på til at gå forrest og lede de forandringsprocesser, som kommunen står overfor. De bliver trænet i at tænke kreativt og få gode idéer på baggrund af en bred vifte af kreative øvelser og processer, som er udviklet af Aalborg Universitet. Holdet er klar til at trække i arbejdstøjet i januar 2012, umiddelbart efter uddannelsens afslutning.

For at kommunen kan opnå resultater med strategien for 'Mental Frikommune', er det nødvendigt med en række nøglepersoner, der er klar til at lede processer, hvor folk er samlet i workshops og lignende fora om at skabe nye idéer. Det gælder både internt i organisationen og sammen med borgere og brugere. Derfor bliver de 20 deltagere rustet til at videreudvikle deres egne kompetencer i processtyring af teams, projekter og organisationer, ligesom de bliver styrket i at tilvejebringe innovation og nytænkning.

- Jeg glæder mig meget til at starte på uddannelsen og få nogle nye input og metoder til at tænke innovativt, så jeg kan begynde at tænke og arbejde anderledes i hverdagen. Jeg forventer, at jeg kan bruge diplommodulet til at få idéer til, hvilken retning vi skal gå i forbindelse med mit projekt om det aktive medborgerskab. I fællesskab kan vi forhåbentlig skabe mange gode idéer, fortæller udviklingskonsulent og tema-projektleder Julie Kirstine Olsen, Ledelsessekretariatet.

Velfærd i et nyt perspektiv
De 20 medarbejdere og ledere får uddannelsen som et led i udviklingsprocessen 'Mental Frikommune'. Uddannelsen skal lede kommunen på vej til at udvikle markant anderledes velfærdsløsninger, end dem vi kender i dag. Det sker for at håndtere borgernes øgede forventninger til velfærd, det store økonomiske pres, og dét at der i fremtiden vil være færre hænder til at løse opgaverne.

Forandringsagenterne kan bruge de nyerhvervede kompetencer i alle faser af udviklingsprocessen og ikke udelukkende i den indledende idéfase. De 20 deltagere kan benytte de tillærte metoder til at tænke anderledes og se de kommunale udfordringer med helt nye øjne.

mou

Læs mere om 'Mental Frikommune' her