Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

I Viborg vælger de ledige selv

Ledige borgere skal anvende deres egne evner, kompetencer og vilje til at finde job. Til gengæld skal jobcentret vise dem de muligheder, der er
13. MAR 2012 7.57

VIBORG: Fokus skal være på at komme i job – ikke så meget på at overholde de formelle og lovgivningsmæssige spilleregler. Det er essensen af et projekt, som beskæftigelsesudvalget i Viborg Kommune og Jobcenter Viborg vil starte i april. En vigtig del af baggrunden er, at Viborg er med i frikommuneforsøget og derved kan slippe for en række af de regler, som ellers gælder i jobformidlingen.

- Det handler ikke om at skræmme og plage de ledige tilbage til arbejdsmarkedet, men mere om at understøtte den ledige i at kunne påtage sig et større ansvar for egen tilbagevenden til arbejdsmarkedet, siger formand for beskæftigelsesudvalget, Kai O. Andersen.

- Så i stedet for at blive målt på, om medarbejderne holder samtaler til tiden og får de ledige i aktivering, så skal jobcentret måles på, om de ledige kommer i job og uddannelse.

Demokratisk medansvar
Arbejdsmarkedschef Jette Lorenzen er enig i den målsætning. Hun ser det ændrede udgangspunkt som en del af tankerne om demokratisk medborgerskab, hvor de, der modtager hjælp og service fra kommunen, skal have større indflydelse på og ansvar for deres egen situation.

- I dag præsenterer vi ofte folk for det, de skal i forhold til lovgivningen. Vi vil nu stille det op mere bredt, enkelt og overskueligt, så de ledige får lettere ved at vælge selv. Det er altid rarere og mere respektfuldt at blive spurgt 'hvad kunne du selv tænke dig.'

Som en del af projektet vil kommunen fra juli lave en klippekortsordning, hvor den ledige selv er ansvarlig for at administrere sit forløb.

Kai O. Andersen forventer, at den lediges større ansvar vil frigøre energi og engagement, som gør indsatsen mere effektiv.

- Jobcentret kan ikke skaffe jobbene. Det er virksomhederne, der bestemmer, om de vil ansætte eller ej. Men vi kan sikre, at de lediges kompetencer bliver vedligeholdt og forbedret, og at de bliver mere præcise på, hvad det er, de vil med deres arbejdsliv.

Foto: http://www.flickr.com/photos/gcbb/3053586492/sizes/z/in/photostream/

lcl