I Vallensbæk skal lærerne på skolebænken - sammen med eleverne

Teknologi og it skal være en naturlig del af undervisningen.

VALLENSBÆK: Over de næste tre år skal alle lærere og pædagoger på Vallensbæks tre folkeskoler lære om it og teknologi sammen med deres elever - i undervisningstiden.

Pengene til projektet er afsat i forbindelse med, at alle kommunens elever sidste år fik udleveret enten en tablet eller en bærbar computer til skolebrug.

I stedet for at sende lærerne på kursus, skal de med hjælp fra kommunens konsulenter lære at bruge it og teknologi til at nå de faglige og pædagogiske mål direkte i undervisningen. Det er med andre ord målene, der er bestemmende for, hvilke programmer og værktøjer der skal indgå i undervisningen fremfor det modsatte.

- I gamle dage fik man kurser i edb, og som lærer eller pædagog skulle man så omsætte teori til praksis. Men det er sjældent, man lærer nogen at bruge en hammer uden at bygge et hus, siger faglig leder i Vallensbæk Kommune Thomas Ankler til DK Nyt.

Thomas Ankler står for den overordnede koordinering af projektet, og ifølge ham får man et andet forhold til teknologi, når det er bundet op på praksis. Derfor er projektet i høj grad praksisorienteret, og de enkelte forløb er indrettet som et fireugersprogram:

  • Uge 1: Lærere, pædagoger og kommunens konsulent samles i 2 timer for at forberede og sætte mål for undervisningen.
  • Uge 2: De relevante it-værktøjer integreres i undervisningen i 3,5 timer, hvor elever og voksne vejledes af konsulenten. Herefter 2 timers opsamling uden elever.
  • Uge 3: Samme fremgangsmåde som uge 2.
  • Uge 4: Lærere, pædagoger og konsulent samles i 2 timer for at opsamle og evaluere.

Konsulenten samler og dokumenterer forløbet på en fælles portal, så skolerne kan bruge det efterfølgende.  

Lærere i dobbeltrolle

Lærere og pædagoger tager godt imod projektet, viser erfaringerne fra de tre pilotprojekter, der blev afviklet inden sommerferien.

- Skuldrene sænker sig, fordi læringen tager udgangspunkt i praksis og de læringsmål, lærerne selv har sat for eleverne, siger Thomas Ankler.

Fx ønskede en matematiklærer at gøre det mere visuelt for sine 4. klasseselever at arbejde med målestoksforhold og geometri, hvilket resulterede i, at de lærte at programmere robotter til at tegne figurerne på gulvet. På den måde blev det meget tydeligt, når en figur eller vinkel ikke blev som planlagt.

Projektets målsætning er, at alle får et løft i forhold til at anvende digitale redskaber i undervisningen, og at de bliver en naturlig del af lærere og pædagogers praksis i stedet for noget, der er afkoblet fra dagligdagen og tiden med eleverne. 

Ifølge planen skal der afvikles mellem 14 og 22 forløb om året på tværs af de tre skoler.