Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

I orden at forskelsbehandle øboere

Odder Kommune er i sin gode ret til at beskære hjemmeplejen på Tunø, fastslår statsforvaltningen

Af Johan Seidenfaden

ODDER: Odder Kommune har lovgivningen på sin side, når de fyrer Tunøs fastboende sygeplejerske – også selv om det går ud over serviceniveauet. Det fastslås i Statsforvaltningens svar på den klage, Tunøs borgere har rejst over nedskæringen.

Konklusionen i Statsforvaltningens afgørelse er, at øboer ikke kan forvente samme serviceniveau som borgere på fastlandet.

- Bestemmelserne indeholder ikke krav om, at kommunen yder en service, der i enhver henseende er ens for alle borgere uanset deres bopæl i by eller på land, på en ø eller på fastlandet, står der i afgørelsen.

- Statsforvaltningen finder dermed, at Odder Kommune ikke handler i strid med lovgivningen ved at tilrettelægge og beskrive sit servicetilbud for Tunøs beboere som sket.

Ingen kompensation
Statsforvaltningen noterer sig, at borgernes nærhed til alle former for offentlig service er afhængig af bopælen, og at kommunen ikke kan pålægges at kompensere for geografiske gener.

- Der er efter statsforvaltningen ikke hjemmel til at kræve, at kommunen kompenserer disse forskelle ved at stille sine tilbud og ydelser til rådighed lige geografisk nær ved og lige hurtigt opnåelige for alle borgere, uanset om de har bosat sig i by eller på land, på en ø eller på fastlandet.