Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

I orden at annoncere med borgmesterfoto

Forbrugerombudsmanden kan ikke følge klage fra borgmester Curt Sørensen fra Svendborg
23. MAJ 2011 11.07

SVENDBORG: Det var ikke i strid med god markedsføringsskik, da to regionale dagblade anvendte et billede af en borgmester uden hans samtykke i annoncer for dagbladene og deres kommende redaktionelle dækning af skolelukninger i området.

Curt Sørensen (S) klagede i august sidste år, fordi aviserne brugte et billede af ham i annoncer, hvor aviserne fortalte, at de dækker historierne om de fynske skolelukninger. Han mente ikke, det var lovligt at bringe billlede af ham i annoncen, når han ikke havde givet tilladelse. 

I lyset af den særlige forbindelse til et redaktionelt indhold finder Forbrugerombudsmanden ikke forholdet retsstridigt, oplyser institutionen.

I annoncer bragt i de trykte aviser omtaltes en planlagt redaktionel indsats om skolestrukturen i området. Der indgik billeder til illustration af sagens vigtigste tre parter - skolebørn, forældre og politikere - i annoncerne, og den ledsagende tekst omtalte på en debatskabende måde de planlagte skolelukninger og opfordrede læserne til at følge dækningen. Begge annoncer afsluttedes med teksten 'Ring i dag og få avisen i morgen', og i den ene annonce anvistes desuden et telefonnummer til dette formål.

Borgmesteren - Curt Sørensen - klagede til Forbrugerombudsmanden over annoncerne, da han ikke havde givet sit samtykke til, at hans billede måtte anvendes til markedsføring.

Fremstår ikke som anbefaling
Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at det i lyset af den særlige forbindelse til et redaktionelt indhold i to dagblade ikke kan anses for retsstridigt at have anvendt borgmesterens billede uden hans samtykke i annoncerne for de to dagblade.

Forbrugerombudsmanden bemærker, at der ikke er tale om en kommerciel anvendelse af borgmesterens billede løsrevet fra de to dagblades nyhedsformidling, hvortil kommer, at annoncerne ikke fremstår som en anbefaling af dagsbladene fra borgmesterens side. Der foreligger derfor ikke efter Forbrugerombudsmandens opfattelse en overtrædelse af god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmanden noterer desuden, at annoncerne har relation til et emne af lokalpolitisk og samfundsmæssig relevans, ligesom der foreligger en direkte sammenhæng mellem den måde, hvorpå billedet af borgmesteren indgår i annoncen, og hans virke som borgmester. Det anvendte billede, der er taget på borgmesterens kontor på rådhuset, udspringer herunder af dette virke.

ka