Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

I Halsnæs frasorterer de organisk affald

Ved hjælp af 250 nedbrydelige bio-poser til hver husstand og en visionær affaldsplan har Halsnæs Kommune succes med at få borgerne til at sortere køkkenaffaldet
3. MAJ 2011 11.19

HALSNÆS: Ressourcebevidste politikere i Halsnæs Kommune har indført et miljørigtigt affaldssystem ud fra den tanke, at de produkter, vi dyrker på vore marker og køkkenhaver - og senere fortærer - kommer tilbage til markerne i form af kompost. Ydermere er energiindholdet i det organiske affald først udnyttet til biogas, som bliver til strøm og varme. Kort sagt, et lukket, økologisk kredsløb, oplyser Halsnæs Kommunale Forsyning. 

I praksis betyder den beslutning, at kommunens borgere ikke længere skal smide organisk affald (madrester, kartoffelskræl etc.) i den traditionelle skraldespand, men smide det i en såkaldt bio-pose. Allerede her starter kredsløbet, idet posen ikke er af traditionel plastik, men er opbygget af fibre fra bl.a. majs. Posen er fuldstændig nedbrydelig, når skraldemændene har afleveret den på et affaldsanlæg, forsvinder den af sig selv i løbet af fem uger. Og lægges den direkte på jorden, er der intet tilbage af posen efter få måneder.

Og så kan den ånde. Hvilket betyder, at der kommer mindre lugt fra bakterier ud gennem posen - i modsætning til en traditionel affaldspose. Blot skal man huske at slå en knude på posen, når den er fyldt op og man smider den i affaldsbeholderen til organisk affald.

Hver husstand har fået udleveret 250 bioposer samt en lille ventileret skraldespand til køkkenet, og en større, der placeres ved siden af den traditionelle udendørs skraldespand. Fra starten har det nemlig været afgørende at hele genbrugsprocessen skulle være nem for den enkelte borger.
Inden den praktiske udførelse af projektet iværksatte kommunen tillige en større informationskampagne overfor borgerne. Og den indsats har båret frugt.

Miljøbevidste borgere
- Vi kan konstatere, at vore borgere er miljøbevidste, og gerne vil medvirke til at gøre en indsats. Når vi fratrækker vore sommerhuse, som ikke indgår i denne miljøordning, har alle husstande glæde af bioposerne til den daglige sortering i organisk affald og restaffald. Det betyder, at knap 2.000 tons affald årligt, som tidligere blev kørt på forbrændingen, i stedet bliver omdannet til biogas og kompost, fortæller ingeniør Thomas Peter Uldum fra Halsnæs Kommunale Forsyning.

De norskproducerede bioposer kommer fra virksomheden Zenzo, der er dansk forhandler, og som vandt en EU-licitation om at levere poser til Halsnæs Kommune. 
Også Kalundborg er langt fremme, når det gælder bioposer. Og mange andre kommuner er nu i gang med at teste poserne.