Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Hvor bliver pengene til sygehusbyggerierne af, Bertel?

REGIONERNES GENERALFORSAMLING Regionsformand Bent Hansen (S) udfordrer sundhedsministeren, for hvor er tilliden til regionerne, når det gælder om at få ansvaret for de 40 milliarder kr. dyre byggerier? Bare rolig, svarer Haarder: - Pengene skal nok komme
14. APR 2011 11.40

Af Knud Abildtrup

AALBORG: - Hvor bliver de af, pengene? Der er ikke frigjort en eneste krone endnu. Det, der er frigjort og lagt op til, er et kæmpe bureaukrati, som spænder byggeprojekterne ind i rigide rammer - det seneste skud på stammen er, at vi nu skal bygge efter statsbyggeloven. Så det er faktisk sundhedsministeren, der har ansvaret.

- Det eneste, det er godt for, er antallet af ledige kontorlejemål i København, sagde Bent Hansen polemisk i sin beretning under Danske Regioners generalforsamling i Aalborg, hvor de 165 delegerede på en overhead kunne studere en indviklet grafik over de mange administrative arbejdsgange, byggerierne allerede har krævet siden 2007.

Understøt vores ansvar
-  Det bliver til meget papir og mange rapporter. Min opfordring til regeringen: Kom ind i kampen på fornuftens side. Understøt det ansvar, vi har for de store byggerier. Vi vil gerne bygge økonomisk og ansvarligt - og vi har musklerne og viljen til det, og kan dokumentere, at vi kan håndtere større byggerier inden for et givent budget.

Sundhedsminister Bertel Haarder (V) ofrede det ikke mange sætninger i sin hilsen fra regeringen: - Bare rolig, pengene skal nok komme. Men der er tale om statslig finansiering af de 40 milliarder, og det forudsætter styring, så det holdes inden for de økonomiske rammer. Men det er regionerne, der er bygherrer og har ansvaret.

Det fik regionsformanden til at tage den op igen i sin replik, hvor han slog fast, at regionspolitikerne har været vant til meget store byggerier - også i amternes tid. Og så gik han over til at tale om moderne ledelse og personalemotivation - med tillid frem for rigid kontrol.