Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Hvis vi skal slide hinanden op, har vi ingen forening

REGIONERNES GENERALFORSAMLING Forslaget fra Harry Jensen (V) om at få Danske Regioner til igen at analysere den kontroversielle mellem-regionale fordelingsnøgle, fik kun begrænset tilslutning. Kun formand Bent Hansen (S) tog ordet imod forslaget
14. APR 2011 15.07

Af Knud Abildtrup

AALBORG: Der bliver ikke pillet ved den mellemregionale fordelingsnøgle. Danske Regioner generalforsamling nedstemte et forslag fra Harry Jensen (V), Region Midtjylland, om at tage debatten op igen i bestyrelsen.

- Siden regionernes start har fordelingsnøglen været diskuteret, og det eneste, bestyrelsen i Danske Regioner har udtalt, da Bertel Haarder (V) bad bestyrelsen tage emnet op, var, at den 'ikke for nuværende finder behov for det'.

- Hvis ikke der er flertal for det, er det ikke mig, der taber, men Danske Regioner, sagde vestjyden om den varme kartoffel, som bestyrelsen senest undlod at røre ved:

- For så løber man fra sit politiske ansvar.

Debatten har sin rod i midtjyske politikeres opfattelse af en underfinansiering på 200 mio. kr. - og på mødet i Aalborg fik Harry Jensen da også støtte fra andre midtjyder:

Anders Vistisen (DF) slog fast, at hvis ikke der kunne samles flertal nu, så måtte al snakken om uretfærdighed så også stoppe. Bent Nørholm (K) gik også ind for et ja.

Principielt
Bent Hansen, der som midtjysk regionsformand har haft sin ene kasket på og ønsket ny fordeling, gjorde som Danske Regioners formand rede for bestyrelsens holdning i sagen og lagde vægt på, at det er Danske Regioners formål at varetage de fem regioners fælles interesse i at få økonomi og styring til at hænge sammen:

- Vi kan ikke gå ind i de enkelte regioners problemstilling - hvis vi skal slide hinanden op - så har vi ingen forening. Helt principielt kan det ikke kombineres med diskussioner af fordelingsmæssig karakter. Vi kan ikke gå ind for en ny analyse - så jeg vil be' forsamlingen stemme nej.

Efter en håndsoprækning kunne ordstyrer Jens Stenbæk (V) konstatere et klart flertal imod at tage sagen op igen. En snes stykker stemte for, mens en hel del undlod at stemme.