Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hver anden krone går til forbrug

Den gennemsnitlige dansk bruger halvdelen af sin indkomst til forbrug
15. MAR 2011 9.53

Halvdelen af indkomsten anvendes på forbrug
En dansk gennemsnits husstand havde i 2008 et forbrug på 308.000 kr..

Det svarer til, at omtrent halvdelen af den samlede indkomst blev anvendt på forbrug, mens ca. en
tredjedel anvendtes til betaling af indkomstskatter. 11.000 kr. blev brugt på gaver, velgørenhed samt foreningskontingent. Det svarer til to pct. af den samlede indkomst, oplyser Danmarks Statistik.

Nettoopsparingen var i 2008 på 56.000 kr. Denne opsparing blev overvejende anvendt til pensionsindbetalinger samt forbedring af boligen.

Forbrugsudgifter til boliger udgjorde med 87.000 kr. den største post i husstandenes forbrug. Transportudgifter er en anden stor post - 54.000 kr. blev i 2008 anvendt på
transport. Mad og drikke kostede husstandene 43.000 kr., heraf udgjorde madvarer alene 32.000 kr..

cgt