DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Skanderborg Kommune til miljøministeren:
Hvad skal det koste at beskytte grundvandet?

Miljøminister Lea Wermelin (S) opfordrer kommunerne til frivillige aftaler med landmænd om at beskytte grundvand. Men lang sagsbehandlingstid i Taksationskommissionen gør det vanskeligt.
22. JUL 2020 13.24

SKANDERBORG: Hvor meget skal en landmand have i kompensation for ikke at bruge pesticider på jord, der ligger oven på sårbare grundvandsressourcer? Det er der formentlig uenighed om mange steder i landet, lyder det fra Skanderborg Kommune, som er en af de kommuner, der på eget initiativ er begyndt med at arbejde på den type aftaler inden for boringsnære beskyttelsesområder.
 
Her oplever både landmænd og kommune, at usikkerheden og uenigheden omkring kompensationen er så stor en barriere, at det er vanskeligt at indgå alle frivillige aftaler inden udgangen af 2022, der er den deadline, ministeriet har sat. 
 
Sagsbehandlingstiden hos Taksationskommissionen - som er den myndighed, der skal afgøre uenigheder mellem parterne - er meget lang, og det er også en udfordring for processen. 
 
- Vi gør vores yderste, men vi står i en ret fastlåst situation. Det er vigtigt, at ministeren tager dette med i sine overvejelser, når kommunernes arbejde skal evalueres, siger formand for Miljø- og Planudvalget Claus Leick (SF).
 
Skanderborg Kommune har nu sammen med Landboforeningen Odder-Skanderborg og Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde skrevet et fælles brev til miljøminister for at gøre opmærksom på problemet.

ka