Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hvad skal Assens Kommune være kendt for?

Kommunens faste borgerpanel og samarbejdspartnere i kultur- og erhvervsliv skal hjælpe med at skabe en fremtidsvision 2018 - men alle borgere kan deltage på nettet

ASSENS: Hvis du skal vise en ven rundt i Assens Kommune, hvilke tre steder vil du så vise frem? Hvad betyder mest for, at du oplever Assens Kommune som et godt sted at bo? Og hvordan synes du, at Assens Kommune skal udvikle sig i løbet af de næste syv år?

Det er blot nogle af de spørgsmål, borgerne i Assens Kommune bliver bedt om at besvare i en spørgeskemaundersøgelse, der netop begyndt. Resultatet af undersøgelsen skal bruges som input til kommunens kommende vision - Vision 2018, og borgerne kan besvare spørgsmålene via kommunens hjemmeside.

Ud over ovennævnte spørgsmål, bliver borgerne også bedt om at svare på spørgsmål om det aktive medborgerskab. Altså hvordan man som frivillig kan samarbejde med kommunen om at løse en række opgaver. Opgaver, der vel at mærke ikke er fagrelaterede.

- Jeg håber, at rigtig mange borgere har lyst til at gå ind på hjemmesiden og besvare spørgeskemaet, da visionen ikke kun skal give mening internt i kommunen, men i lige så høj grad for borgerne. Jeg er overbevist om, at borgerne kan biddrage med mange gode input og vinkler, ligesom at de kan uddybe og udfordre vores arbejde med kommunens fremtidige vision og dermed være med til at kvalificere vores visionsarbejde, siger borgmester Finn Brunse (S).

Vision 2018 - en rettesnor
Visionen skal være rettesnor for, hvordan Assens Kommune skal udvikle sig frem mod 2018, og bl.a. give svar på, hvad kommunen skal være kendt for.

- Visionen skal fungere som et proaktivt redskab, der inspirerer både borgere, virksomheder og ansatte, og derfor er det vigtigt, at alle interesserede borgere deltager i debatten om den. Visionen skal være et vigtigt pejlemærke for, hvor vi vil hen som kommune, siger Finn Brunse.Alle borgere får altså mulighed for via kommunens hjemmeside at svare på spørgeskemaundersøgelsen. Desuden er undersøgelsen også sendt direkte til kommunens borgerpanel, som består af cirka 800 tilfældigt udvalgte borgere.

Ligeledes bliver der stillet spørgsmål til samarbejdspartnere fra erhvervs- og kulturlivet samt ansatte i kommunen, ligesom at der er gennemført fokusinterview af de politiske partier, som er repræsenteret i Byrådet. Og så får alle unge i kommunen mulighed for at give deres besyv med på et møde Uddannelsescenteret i Glamsbjerg.

På baggrund af inputtene fra de adspurgte udarbejdes Vision 2018 for Assens Kommune i løbet af de kommende måneder. Visionen afløser Vision 2010.

mou