DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Hovedstadsbroer i forfald

Ti faldefærdige broer må lukke inden for fem år, hvis ikke de bliver renoveret
KORT NYT1. FEB 2012 11.09

KØBENHAVN: En ny rapport fra Københavns Kommune viser, at byens broer, veje og fortove er i stærkt forfald og skal genoprettes for op mod 6,6 milliarder, skriver Berlingske.

Baggrunden er, at hovedstadens politikere i årtier har forsømt at bevilge tilstrækkeligt med penge til vedligeholdelse. Hvis ikke efterslæbet snart bliver indhentet, risikerer trafikken om bare fem år at bryde sammen flere steder, da ti faldefærdige broer i så fald må lukkes - blandt andre Stormbroen, Christian IV's Bro og Prinsens Bro, som alle spiller en vigtig rolle for mobiliteten i byen.

Alene en fastholdelse af den eksisterende miserable tilstand vil koste København to mia. kr. ekstra over en årrække, mens skaderne kun bliver værre og fatale, hvis politikerne bevarer det nuværende bevillingsniveau, der i år er på 133 mio. kr.

Ifølge centerchef Niels Tørsløv har forfaldet på bare to år ført til næsten en fordobling af antallet af erstatningssager fra tilskadekomne fodgængere fra 120 sager i 2009 til 200 sager sidste år.

ka