Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hovedstadens hospitaler får internationalt kvalitetsstempel

Som de eneste i Skandinavien lever de dokumenterbart op til internationale kvalitetskrav

HOVEDSTADEN: Et stort hold konsulenter fra den uafhængige og internationale akkrediteringsorganisation Joint Commission International (JCI) har kigget personalet over skuldrene på hovedstadens hospitaler, som er de eneste i Skandinavien, som har ladet sig grundigt undersøge for, om deres arbejdsgange lever op til de internationale kvalitetskrav. Derfor er regionsdirektør Helle Ulrichsen stolt over, at 11 ud af regionens 13 hospitaler - 10 somatiske og Region Hovedstadens Psykiatri - allerede nu har opnået det internationale kvalitetsstempel.

- Konsulenterne har uddelt ros til både hospitaler og psykiatrien. På nogle områder mener JCI ligefrem, at Danmark er et foregangsland. Men det betyder ikke, at vi ikke kan blive bedre. Det kan og vil vi altid stræbe efter. Netop derfor er vi så glade for at få udlændinge på besøg, der har besøgt sygehusvæsener i mange lande og som alene via deres observationer og spørgsmål skaber læring, erkendelse og nysgerrighed i vores system.

To genbesøg
To hospitaler, Helsingør og Herlev Hospital, skal have et genbesøg senere i år for at vise JCI, at de lever op til standarderne. På Helsingør Hospital mangler man bl.a. at gennemføre en beredskabsøvelse, hvilket kommer til at ske senere i denne måned. På Herlev skal man bl.a. blive bedre til at vurdere og journalføre patienters smerter.

- Vi skal kunne dokumentere, at vi gør det, som vi siger, at vi gør. Alle hospitalerne skal nu se på, hvad det er for områder, hvor der er behov for at genopfriske de vedtagne arbejdsgange, siger Helle Ulrichsen.

lcl