Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hovedstadens budget er vedtaget

BUDGET 2012 Den nye aftale har særligt fokus på den psykiatriske, den akutte, den medicinske og den fødende patient
20. SEP 2011 21.27

HOVEDSTADEN: Budgettet er baseret på økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner og kravet fra regeringen om, at Region Hovedstaden som en overgangsordning skulle have lavere grundtilskud fra 2007 til 2012 i forhold til de andre regioner.

Region Hovedstaden har de sidste tre år samlet haft en realvækst på 6 pct. mod fx Region Syddanmarks 9,2 pct. Gennemsnittet i de fem regioner ligger på 7,4 pct.

- Region Hovedstaden er den region i Danmark, der bedst har overholdt de givne økonomiske rammer og har haft den højeste produktivitetstilvækst. Vækst, innovation, uddannelse, nye arbejdspladser og styrkelsen af samspillet med erhvervslivet er et centralt omdrejningspunkt for budget 2012, siger regionsformand Vibeke Storm Rasmussen (S).

Budgettet indeholder opfølgning på Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og de mange andre planer, der er vedtaget i regionen. Herunder Ældreplanen, Fødeplanen og Region Hovedstadens personalepolitik samt en række udviklingsfremmende initiativer fx telemedicin.

Foto: http://www.flickr.com/photos/goulao/2109163748/

lcl