DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Hospitals-budget skrider 700 mio. kr.

Hospitals-budget skrider 700 mio. kr.

Det foreløbige tilsagn fra Kvalitetsfonden på 3.9 mia. kr. til Nyt Hospital Nordsjælland rakte ikke
8. MAR 2012 12.51

HOVEDSTADEN: For at sikre det bedst mulige planlægningsgrundlag for Nyt Hospital Nordsjælland ved Hillerød er der foretaget en kvalitetssikring af det foreløbige budgettilsagn, lyder det fra region Hovedstaden.

Af gennemgangen fremgår det, at budgettet under de nuværende forudsætninger og krav til byggeriet vanskeligt kan holdes inden for det foreløbige tilsagn fra Kvalitetsfonden på 3.9 mia. kr (2011-priser).

Analysen peger på, at en række forhold kan give merudgifter i forhold til det foreløbige budgettilsagn.

De primære årsager er: Regionale prisforskelle på byggeri.
* Det er ifølge diverse prisdatabaser og Dansk Byggeri 10 pct. dyrere at bygge i Hovedstadsregionen frem for f.eks. i Østjylland.
* Øgede udgifter til byggemodning og fundering af byggegrunden for det nye hospital
* En stram budgettildeling pr. kvm.

Region Hovedstaden vil derfor nu gå i gang med at lave et revideret budget, der holder sig inden for statens ramme.

- Det er ikke en budgetoverskridelse, for pengene er ikke brugt. Vi har bare forud tilrettet vores ønsker til hospitalet i forhold til det tilsagn om penge fra kvalitetsfonden, som vi har fået. Vi ved ikke endnu, hvordan projektet forandrer sig, men vi vil sætte fokus på at sikre optimale forhold for patienterne, siger koncerndirektør Morten Rand Jensen.

Fortsat stor politisk tillid til byggeriet
Den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland skal den 14. marts diskutere de nye forudsætninger.

- Vi er meget tilfredse med, at der fortsat er sikret et godt plangrundlag for byggeriet, og vi har stadig stor tillid til, at det bliver et flot byggeri, som alle borgere i Region Hovedstaden kan være stolte af, siger formand for følgegruppen, Kirsten Lee (R).

 

Fra år 2020 får borgerne i Region Hovedstaden et nyt, større og tidssvarende akuthospital uden for Hillerød by. Det nye byggeri skal erstatte de nuværende hospitaler i Hillerød, Helsingør og Frederikssund.
Staten har givet foreløbigt tilsagn om 3,9 mia. kr. til byggeriet.
Hospitalet kommer til at fylde cirka 136.000 m2. Det svarer til 56 fodboldbaner.
Hospitalet bliver Nordsjællands største samlede arbejdsplads

Budgetgennemgangen er en del af den normale procedure for store byggerier og et ønske om rettidig omhu i forhold til at sikre projektets økonomiske forudsætninger og er foretaget i samarbejde med projektets eksterne rådgivere COWI.