DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Hospital på solenergi og nordjyske skolerenoveringer i storskala
2,4 hektar solceller, der skal levere strøm til det nye universitetshospital ved Odense.
Foto: Region Syddanmark

Kommunal klimakamp:
Hospital på solenergi og nordjyske skolerenoveringer i storskala

Nye klimakrav til leverandører i Aarhus. 2,4 hektar solceller til Odense-hospital. For en halv milliard vedligeholdelse af Aalborg-bygninger, der også reducerer CO2.

SYDDANMARK / AARHUS / AALBORG: Klimafolkemødet i Middelfart i sidste uge havde overskriften "Handling nu" med et sidefokus på at videreformidle ikke blot gode klima-ideer og initiativer, men også de gennemførte handlinger, der faktisk vil rykke på CO2-udledningen. 

Fra den forløbne uges klima-handlinger, der gør en forskel, kan vi nævne, at Region Syddanmark har indviet 2,4 hektar solceller, der i første omgang skal producere bæredygtig strøm til byggeriet af det nye universitetshospital ved Odense og siden kommer til at stå for omkring 20 pct. af det færdige sygehus’ strømforbrug.

Anlægget kommer til at producere omkring 4.600 MWh om året svarende til energiforbruget i over 1.100 husholdninger.

Fra Aarhus melder Aarhus Vand om, at Marselisborg Renseanlæg nu er blandt verdens mest bæredygtige renseanlæg. Anlægget er udviklet fra at være en enorm energisluger til i dag at producere dobbelt så meget energi, som det bruger på at rense spildevand. Aarhus Vand udvinder også fosfor af spildevandet på anlægget, som sælges og bruges som recirkuleret gødning.

Selskabet har en ambition om at være helt energi- og CO2-neutral i 2030 og er som det første vandselskab i verden netop blevet certificeret inden for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Det betyder, at Aarhus Vand vil stille krav til samarbejdspartnere og leverandører om, at de også arbejder aktivt for FN’s verdensmål og bidrager til en bæredygtig udvikling.

I Aalborg har byrådet fremrykket anlægsinvesteringer for 499 mio. kr. på grund af covid-19 for at redde jobs og skabe omsætning i virksomhederne. Det er især daginstitutioner, skoler og plejecentre, der renoveres, og klimavenlige skolerenoveringer, der både forbedrer indeklimaet og sparer CO2, er højeste prioriteter.

- Vi har prioriteret vedligeholdelsesopgaver som udskiftning af tag og vinduer samt efterisolering. Det gør vi for at sikre tætte bygninger, for vi bliver i stigende grad klimaudfordret af kraftige regnskyl, fortæller bygningschef hos AaK Bygninger, Peter Munk. 

Et eksempel er de mange tagrenoveringer. Her får kommunen miljøsaneret gamle asbesttage, der udskiftes med ny bæredygtig tagbelægning, hvor der samtidig efterisoleres. Det giver både en klimasikring af bygningen, lavere energi og CO2 forbrug samt bedre indeklima for brugerne. Se kort med alle Aalborgs renoveringer.