Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Horsens har skiftet patientjournal

Hospitalsenheden Horsens er det første hospital i Region Midtjylland, der skifter fra OpusEPJ til MidtEPJ
22. MAJ 2012 11.06

MIDTJYLLAND: Fra denne uge er alle afdelinger på Hospitalsenheden Horsens gået over til at bruge MidtEPJ - den fælles elektroniske patientjournal i Region Midtjylland, oplyser regionen.

- Implementeringen af MidtEPJ er gået over alt forventning og der er så mange fordele ved det nye system som alle understøtter vores fokus på patientsikkerhed og kvalitet i behandlingen, siger cheflæge Jørgen Schøler Kristensen.

Som et led i processen har medarbejderne på Hospitalsenheden Horsens også arbejdet med at optimere arbejdsgangene på de enkelte afdelinger og på tværs af afdelingerne. Medarbejderne har gjort et kæmpe stykke arbejde med at gøre klar til det nye system og lære nyt. Og arbejdet har ikke været mindre, da det er hele huset, der på én dag er overgået til MidtEPJ.

Udrulles i 2012
Det er en klar fordel ved det nye system, at det samler alle oplysninger om patientens behandlingsforløb ét sted. MidtEPJ kan håndtere alt fra booking af operationer og oplysninger om medicinering til svar på blodprøver og udskrivningsbreve.

Informationerne i MidtEPJ, kan til stor gavn for patienten, tilgås af alle sundhedsprofessionelle på tværs af faggrupper og på samme tid. Det er ligeledes en fordel at forløbene for patienten hænger sammen, selvom han/hun er på forskellige hospitaler i regionen.

Hospitalsenheden Horsens er det første hospital i Region Midtjylland, der går fra én til en anden elektronisk patientjournal. Den it-baserede patientjournal skal være udrullet på alle regionens hospitaler og i psykiatrien i løbet af 2012.

ka